:
:
Aizmirsu paroli  
 
 
 

Apraksts:

biznesa plana paraugs

Darbs:

Biznesa plāna paraugs

Biznesa plāna paraugs autostāvvietai SIA „Stāvi un maksā”

1. Dati par pašreizējo vai plānoto uzņēmumu

Nosaukums

SIA „Stāvi un maksā”


Dibināšanas gads, reģistrācijas numurs, bankas rekvizīti

200X. gads 1. jūnijs
Reģ. Nr. XXXXXXXXX
A/s „Mūsu Banka”, Priekšpilsētas filiāle
SWIFT kods XXXXLVxx
Konts XXXX-XXXXXXX-XXX

Juridiskā adrese, telefons, fakss, e-pasts

Rīga, Pagrieziena iela 2
Tālr. 70XXXX
Fakss 70XXXX
E-pasts xxx@xx.lv

Esošā vai plānotā uzņēmējdarbības vieta

Rīga, Pagrieziena un Ātrumposma ielas krustojums

Uzņēmuma īpašnieki un amatpersonas, personas kodi un dzīvesvietas adreses

Uno Motors, SIA „Stāvi un maksā” īpašnieks un direktors
Personas kods: XXXXXX-55555
Adrese: Rīga, Tālā iela 45-12, LV-10XX
Žanis Bremze, SIA „Stāvi un maksā” līdzīpašnieks
Personas kods: XXXXXX-44444
Adrese: Rīga, Tuvā iela 54-21, LV-10XX

Uzņēmuma darbības sfēra

Transporta pakalpojumi

Pamatkapitāla lielums un tā sadalījums starp dibinātājiem

Pamatkapitāla lielums: Ls 3000
Vārds, uzvārds

Pamatkapitāla lielums


Ls

Procentuālais sadalījums %


Uno Motors

1500

50


Žanis Bremze

1500

50


KOPĀ

3000

100%
Īpašumā esošs nekustamais īpašums, iekārtas vai tehnika

Īpašuma uzskaitījums


Iekārtas, tehnika, nekustamais īpašums

Daudzums


Vienības, platība


Gruntsgabala nomas tiesības uz 20 gadiem

300 m2


Finanšu rādītāji par iepriekšējiem gadiem - apgrozījums un peļņa

Jaundibināts uzņēmums


2. Uzņēmuma apraksts

Jaundibinātiem uzņēmumiem jāapraksta uzņēmuma rašanās - kā radās ideja par šāda uzņēmuma dibināšanu, kāda ir projekta iesniedzēja līdzšinējā darba vai biznesa pieredze, vai izvēlētā darbības sfēra ir atbilstoša izglītībai, pieredzei.


SIA „Stāvi un maksā” dibināta ar mērķi sniegt fiziskām un juridiskām personām maksas autostāvvietas pakalpojumus speciāli tam izveidotā teritorijā, par kuras izmantošanu ir noslēgts nomas līgums un kura tiks labiekārtota atbilstoši šīs komercdarbības specifikai.


Izvēli par šo komercdarbības veidu noteica attiecīgā gruntsgabala teritoriālais izvietojums, pilsētas attīstības plānā paredzētā mikrorajona infrastruktūras attīstība, kas tuvākajā nākotnē noteiks pieprasījuma pieaugumu pēc šāda veida pakalpojumiem Pagrieziena un Ātrumposma ielu tuvākajā apkārtnē, projekta iesniedzēja finansiālās iespējas un iepriekšējā pieredze ar autotransportu un tā apkopi saistītos uzņēmumos (pēdējos gados, strādājot par SIA „Mašīnīte” servisa vadītāja vietnieku, iegūtas zināšanas par šo komercdarbības veidu, izveidojušies kontakti ar automašīnu īpašniekiem, uzkrāta informāciju par viņu paradumiem un vajadzībām, iegūtas iemaņas uzņēmuma darba vadīšanā, sadarbībā ar valsts institūcijām, darbu plānošanā un darbinieku veikto pienākumu izpildes kontrolē).


3. Produkts / pakalpojums

Jebkuras biznesa darbības pamatā ir produkts vai pakalpojums. Produkts/pakalpojums tiek radīts un virzīts tirgū ar mērķi apmierināt kādas patērētāju grupas vajadzības. Rūpīga produkta izstrāde un patērētāju vajadzību izzināšana spēs nodrošināt veiksmīgu projekta ieviešanu.


Šajā sadaļā vēlams aprakstīt arī to, kādas tehnoloģijas tiks pielietotas produkta ražošanā vai pakalpojuma sniegšanai, kādas izejvielas (to daudzums, cenas) būs nepieciešamas, kur tās tiks iegūtas (tehnoloģiskā procesa apraksts), kas būs piegādātāji un cik bieži būs iespējamas
piegādes.


Produkta/pakalpojuma apraksts


SIA “Stāvi un maksā” pamatdarbība būs maksas autostāvvietas pakalpojumu sniegšana fiziskām un juridiskām personām 24 stundas diennaktī visās gada dienās, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas.


Ar ko produkts/pakalpojums piesaistīs pircējus?


SIA „Stāvi un maksā” sniegtie pakalpojumi nodrošinās klientiem aizsardzību no viņu autotransporta zādzības, aplaupīšanas vai ļaunprātīgas bojāšanas. Autostāvvieta atradīsies ērti un viegli sasniedzamā attālumā no klientu dzīvesvietas un pakalpojums tiks sniegts par iedzīvotāju vidusslānim pieņemamu cenu.


Cenu noteikšanas principi (atspoguļojiet tās iespējamo aprēķinu)


Cenas tiks noteiktas katram pakalpojumu veidam (mēneša abonementa iegāde, automašīnas novietošana uz vienu diennakti u.tml.) atsevišķi. Aprēķinā tiks ņemti vērā konkurentu cenu analīzes rezultāti, piedāvājuma un pieprasījuma analīze, kā arī autostāvvietas ekspluatācijas izmaksas un maksimālā ietilpība.


Ar mērķi piesaistīt vairāk pastāvīgo klientu tiks ieviestas atlaides ½ gada un gada abonentiem, kas ļaus precīzāk prognozēt uzņēmuma ieņēmumus.


Cenu līmenis visiem pakalpojumiem būs zemāks vai vienāds ar tuvāko konkurentu piedāvātajām cenām. Uzņēmuma cenu stratēģija būs cenu konkurence.


Sortimenta dažādošanas iespējas


Piedāvāt iespēju iegādāties mēneša abonementu ar tiesībām novietot/izņemt automašīnu 24 h diennaktī bez novietošanas/izņemšanas skaita ierobežojuma vai arī automašīnas novietošana un vienu diennakti;

Piedāvāt pastāvīgajiem klientiem (abonentiem) dažādus maksājuma termiņus – iespēju norēķināties 2 reizes mēnesī;

Diferencēt cenas atkarībā no klienta automašīnas novietošanas vietas autostāvvietā (augstāku maksu ieturot par sargam tuvāk novietotajām automašīnām).

Papildu serviss


Klientu ērtībām būs pieejami tādi autopiederumi kā troses automašīnu vilkšanai, cimdi sīku remontu veikšanai, vadi automašīnu akumulatoru savienošanai, piederumi sniega tīrīšanai no automašīnas ziemas periodā un dažādi instrumenti sīkam automašīnu remontam, par ko papildus maksa netiks ieturēta.


4. Klienti un tirgus situācija

Tirgus situācijas analīze ietver sevī darbības sfēras/nozares izpēti un tās raksturojumu, kopīgo nozares noietu un savu prognozējamo daļu tajā, nozares stāvokli un attīstības tendences, nozares raksturīgākās īpatnības, eksporta un importa attiecības nozarē. Kā nozari ietekmē ekonomiskais stāvoklis valstī, kā to ietekmē tehnoloģiskā attīstība, kādas ir reģionālās atšķirības nozarē valsts iekšienē un kā to var ietekmēt starptautisko kompāniju darbība. Tirgus piesātinātības līmenis.


Pieprasījums pēc produkta/pakalpojuma tirgū


Tiešā autostāvvietas tuvumā atrodas 16 daudzdzīvokļu mājas, kopskaitā 480 dzīvokļi un 4 biroji ar aptuveni 50 strādājošajiem. Pieņemot, ka puse no birojos strādājošajiem un katra otrā no šīm ģimenēm lieto dienesta vai personīgo automašīnu, veidojas pieprasījums pēc novietošanas iespējām 265 automašīnām. Tuvākajā apkārtnē pašreiz darbojas 2 autostāvvietas ar kopējo vietu skaitu 100, kas šajā brīdī nespēj apmierināt pieprasījumu pēc šī pakalpojuma.


Tirgus attīstības tendences un pieprasījuma prognozes


Uzņēmuma sniegto pakalpojumu pieprasījuma palielināšanos un uzņēmuma vērtības pieaugumu var veicināt šādas prognozes: 1) iedzīvotāju ienākuma līmeņa palielināšanās tuvākajos gados izraisīs vieglo automašīnu skaita palielinājumu uzņēmuma tuvākajā apkārtnē; 2) jaunu daudzdzīvokļu namu un/vai uzņēmumu biroju, ražošanas telpu, viesnīcu vai atpūtas un tirdzniecības centru izveidošana līdzās; 3) šāda veida komercdarbībai izmantojamo gruntsgabalu nomas cenu ikgadējā palielināšanās - tas kavēs jaunu konkurentu ienākšanu tirgū.


Kas būs uzņēmuma klienti? (Raksturojums, atrašanās vieta, mērķa grupas, paradumi)


SIA „Stāvi un maksā” potenciālie klienti ir daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji ar vidēji augstiem vai augstiem ienākumiem, kuriem pieder salīdzinoši jaunas personīgās automašīnas (ražotas pēdējos 3-7 gados) vai arī dienesta automašīnas.


80% SIA „Stāvi un maksā” klientu būs iedzīvotāji, kas vēlēsies automašīnas novietot pastāvīgi un iegādāsies mēneša abonementus. No šiem klientiem 15% autostāvvietā novietos dienesta automašīnas un par saņemto pakalpojumu norēķināsies juridiskas personas.


20% klientu būs apkārtējo namu iedzīvotāju viesi, kas automašīnas novietos, maksājot par 1-3 diennaktīm.


Galvenokārt mēs pārdosim :


Mērķa grupas

Klienti

Procentuālais sadalījums


Privātais sektors

privāto automašīnu stāvvietas

80%


Valsts sektors

dienesta automašīnu stāvvietas

10%


Komersanti (vairumtirgotāji, mazumtirgotāji, ražotāji u.c.)

dienesta automašīnu stāvvietas

10%

KOPĀ:

100%Nosakot mērķa grupu, jūsu izvēles pamatā ir:


Atsevišķs produkts/pakalpojums (kāds?)

Maksas autostāvvieta 24 stundas diennaktī
Noteikts ģeogrāfisks rajons (kāds?)Pilsētas rajons tuvu centram – Pagrieziena un Ātrumposma ielas krustojums - daudzdzīvokļu māju un biroju teritorija


Tirdzniecība (ar ko?)Nav


Rūpniecība (kāda nozare)?Nav


Citi (kas?)Nav


Cik daudz līdzekļu mūsu izvēlētā mērķa grupa iztērēs tieši par mūsu produkta/pakalpojuma veidu nākošā gada laikā?


Pastāvīgais klients gadā samaksās maksimāli: 25 * 12 = Ls 625 (ja netiek piemērotas pusgada vai gada abonementa atlaides).


Kopējie ieņēmumi (ieskaitot arī diennakts abonentus) plānoti – Ls 21 908


Kāpēc klienti izvēlēsies šo produktu/pakalpojumu?


Noteicošie faktori par labu apsargātas autostāvvietas izmantošanai ir:


1) ievērojamais autotransporta līdzekļu zādzību, ļaunprātīgi izdarītu bojājumu un aplaupīšanu skaits Rīgā;


2) apdrošināšanas kompāniju prasība, lai transporta līdzekļi, kuriem tiek noformēta KASKO apdrošināšana, diennakts tumšajā daļā atrastos apsargātā vai nožogotā teritorijā.


Galvenie konkurētspēju noteicošie faktori


SIA „Stāvi un maksā” konkurētspēju ietekmēs cena par piedāvātajiem pakalpojumiem, apkalpošanas kultūra, iespējamais papildu serviss.


Kā Jūs nodrošināsiet klientu prasību izpildi (serviss, uzstādīšana, nestandarta pasūtījumi utt.)?


Autostāvvietas dežuranta/sarga pienākumos ietilps klientu vēlmju uzklausīšana un iegūtās informācijas tālāka nodošana uzņēmuma vadībai, kas nepieciešamības gadījumā lems par servisa


[1]  2  Tālāk

Komentāri

Billyagomo 29 4
wh0cd814824 buy clomid for cheap generic zovirax probenecid colchicine tabs serpina torsemide torsemide acyclovir


Billyagomo 1 3
wh0cd874980 cephalexin baclofen 10mg buy generic viagra online buy retin a how do i get propecia valtrex wellbutrin lisinopril cheap cialis generic


Andrisbromalts 6
Šeit var ievietot visus iespējamos word dokumentu paraugus, - iesniegumus, līgumus, prasību pieteikumus tiesām, brīdinājumus, un citus dokumentus kas var būt noderīgi Civiltiesiskā nozīmē.

http://www.draugiem.lv/group/82337/dokumentu-paraugi