:
:
Aizmirsu paroli  
 
 
 

Apraksts:

biznesa plana paraugs

Darbs:

Biznesa plāna paraugs

Biznesa plāna paraugs autostāvvietai SIA „Stāvi un maksā”

1. Dati par pašreizējo vai plānoto uzņēmumu

Nosaukums

SIA „Stāvi un maksā”


Dibināšanas gads, reģistrācijas numurs, bankas rekvizīti

200X. gads 1. jūnijs
Reģ. Nr. XXXXXXXXX
A/s „Mūsu Banka”, Priekšpilsētas filiāle
SWIFT kods XXXXLVxx
Konts XXXX-XXXXXXX-XXX

Juridiskā adrese, telefons, fakss, e-pasts

Rīga, Pagrieziena iela 2
Tālr. 70XXXX
Fakss 70XXXX
E-pasts xxx@xx.lv

Esošā vai plānotā uzņēmējdarbības vieta

Rīga, Pagrieziena un Ātrumposma ielas krustojums

Uzņēmuma īpašnieki un amatpersonas, personas kodi un dzīvesvietas adreses

Uno Motors, SIA „Stāvi un maksā” īpašnieks un direktors
Personas kods: XXXXXX-55555
Adrese: Rīga, Tālā iela 45-12, LV-10XX
Žanis Bremze, SIA „Stāvi un maksā” līdzīpašnieks
Personas kods: XXXXXX-44444
Adrese: Rīga, Tuvā iela 54-21, LV-10XX

Uzņēmuma darbības sfēra

Transporta pakalpojumi

Pamatkapitāla lielums un tā sadalījums starp dibinātājiem

Pamatkapitāla lielums: Ls 3000
Vārds, uzvārds

Pamatkapitāla lielums


Ls

Procentuālais sadalījums %


Uno Motors

1500

50


Žanis Bremze

1500

50


KOPĀ

3000

100%
Īpašumā esošs nekustamais īpašums, iekārtas vai tehnika

Īpašuma uzskaitījums


Iekārtas, tehnika, nekustamais īpašums

Daudzums


Vienības, platība


Gruntsgabala nomas tiesības uz 20 gadiem

300 m2


Finanšu rādītāji par iepriekšējiem gadiem - apgrozījums un peļņa

Jaundibināts uzņēmums


2. Uzņēmuma apraksts

Jaundibinātiem uzņēmumiem jāapraksta uzņēmuma rašanās - kā radās ideja par šāda uzņēmuma dibināšanu, kāda ir projekta iesniedzēja līdzšinējā darba vai biznesa pieredze, vai izvēlētā darbības sfēra ir atbilstoša izglītībai, pieredzei.


SIA „Stāvi un maksā” dibināta ar mērķi sniegt fiziskām un juridiskām personām maksas autostāvvietas pakalpojumus speciāli tam izveidotā teritorijā, par kuras izmantošanu ir noslēgts nomas līgums un kura tiks labiekārtota atbilstoši šīs komercdarbības specifikai.


Izvēli par šo komercdarbības veidu noteica attiecīgā gruntsgabala teritoriālais izvietojums, pilsētas attīstības plānā paredzētā mikrorajona infrastruktūras attīstība, kas tuvākajā nākotnē noteiks pieprasījuma pieaugumu pēc šāda veida pakalpojumiem Pagrieziena un Ātrumposma ielu tuvākajā apkārtnē, projekta iesniedzēja finansiālās iespējas un iepriekšējā pieredze ar autotransportu un tā apkopi saistītos uzņēmumos (pēdējos gados, strādājot par SIA „Mašīnīte” servisa vadītāja vietnieku, iegūtas zināšanas par šo komercdarbības veidu, izveidojušies kontakti ar automašīnu īpašniekiem, uzkrāta informāciju par viņu paradumiem un vajadzībām, iegūtas iemaņas uzņēmuma darba vadīšanā, sadarbībā ar valsts institūcijām, darbu plānošanā un darbinieku veikto pienākumu izpildes kontrolē).


3. Produkts / pakalpojums

Jebkuras biznesa darbības pamatā ir produkts vai pakalpojums. Produkts/pakalpojums tiek radīts un virzīts tirgū ar mērķi apmierināt kādas patērētāju grupas vajadzības. Rūpīga produkta izstrāde un patērētāju vajadzību izzināšana spēs nodrošināt veiksmīgu projekta ieviešanu.


Šajā sadaļā vēlams aprakstīt arī to, kādas tehnoloģijas tiks pielietotas produkta ražošanā vai pakalpojuma sniegšanai, kādas izejvielas (to daudzums, cenas) būs nepieciešamas, kur tās tiks iegūtas (tehnoloģiskā procesa apraksts), kas būs piegādātāji un cik bieži būs iespējamas
piegādes.


Produkta/pakalpojuma apraksts


SIA “Stāvi un maksā” pamatdarbība būs maksas autostāvvietas pakalpojumu sniegšana fiziskām un juridiskām personām 24 stundas diennaktī visās gada dienās, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas.


Ar ko produkts/pakalpojums piesaistīs pircējus?


SIA „Stāvi un maksā” sniegtie pakalpojumi nodrošinās klientiem aizsardzību no viņu autotransporta zādzības, aplaupīšanas vai ļaunprātīgas bojāšanas. Autostāvvieta atradīsies ērti un viegli sasniedzamā attālumā no klientu dzīvesvietas un pakalpojums tiks sniegts par iedzīvotāju vidusslānim pieņemamu cenu.


Cenu noteikšanas principi (atspoguļojiet tās iespējamo aprēķinu)


Cenas tiks noteiktas katram pakalpojumu veidam (mēneša abonementa iegāde, automašīnas novietošana uz vienu diennakti u.tml.) atsevišķi. Aprēķinā tiks ņemti vērā konkurentu cenu analīzes rezultāti, piedāvājuma un pieprasījuma analīze, kā arī autostāvvietas ekspluatācijas izmaksas un maksimālā ietilpība.


Ar mērķi piesaistīt vairāk pastāvīgo klientu tiks ieviestas atlaides ½ gada un gada abonentiem, kas ļaus precīzāk prognozēt uzņēmuma ieņēmumus.


Cenu līmenis visiem pakalpojumiem būs zemāks vai vienāds ar tuvāko konkurentu piedāvātajām cenām. Uzņēmuma cenu stratēģija būs cenu konkurence.


Sortimenta dažādošanas iespējas


Piedāvāt iespēju iegādāties mēneša abonementu ar tiesībām novietot/izņemt automašīnu 24 h diennaktī bez novietošanas/izņemšanas skaita ierobežojuma vai arī automašīnas novietošana un vienu diennakti;

Piedāvāt pastāvīgajiem klientiem (abonentiem) dažādus maksājuma termiņus – iespēju norēķināties 2 reizes mēnesī;

Diferencēt cenas atkarībā no klienta automašīnas novietošanas vietas autostāvvietā (augstāku maksu ieturot par sargam tuvāk novietotajām automašīnām).

Papildu serviss


Klientu ērtībām būs pieejami tādi autopiederumi kā troses automašīnu vilkšanai, cimdi sīku remontu veikšanai, vadi automašīnu akumulatoru savienošanai, piederumi sniega tīrīšanai no automašīnas ziemas periodā un dažādi instrumenti sīkam automašīnu remontam, par ko papildus maksa netiks ieturēta.


4. Klienti un tirgus situācija

Tirgus situācijas analīze ietver sevī darbības sfēras/nozares izpēti un tās raksturojumu, kopīgo nozares noietu un savu prognozējamo daļu tajā, nozares stāvokli un attīstības tendences, nozares raksturīgākās īpatnības, eksporta un importa attiecības nozarē. Kā nozari ietekmē ekonomiskais stāvoklis valstī, kā to ietekmē tehnoloģiskā attīstība, kādas ir reģionālās atšķirības nozarē valsts iekšienē un kā to var ietekmēt starptautisko kompāniju darbība. Tirgus piesātinātības līmenis.


Pieprasījums pēc produkta/pakalpojuma tirgū


Tiešā autostāvvietas tuvumā atrodas 16 daudzdzīvokļu mājas, kopskaitā 480 dzīvokļi un 4 biroji ar aptuveni 50 strādājošajiem. Pieņemot, ka puse no birojos strādājošajiem un katra otrā no šīm ģimenēm lieto dienesta vai personīgo automašīnu, veidojas pieprasījums pēc novietošanas iespējām 265 automašīnām. Tuvākajā apkārtnē pašreiz darbojas 2 autostāvvietas ar kopējo vietu skaitu 100, kas šajā brīdī nespēj apmierināt pieprasījumu pēc šī pakalpojuma.


Tirgus attīstības tendences un pieprasījuma prognozes


Uzņēmuma sniegto pakalpojumu pieprasījuma palielināšanos un uzņēmuma vērtības pieaugumu var veicināt šādas prognozes: 1) iedzīvotāju ienākuma līmeņa palielināšanās tuvākajos gados izraisīs vieglo automašīnu skaita palielinājumu uzņēmuma tuvākajā apkārtnē; 2) jaunu daudzdzīvokļu namu un/vai uzņēmumu biroju, ražošanas telpu, viesnīcu vai atpūtas un tirdzniecības centru izveidošana līdzās; 3) šāda veida komercdarbībai izmantojamo gruntsgabalu nomas cenu ikgadējā palielināšanās - tas kavēs jaunu konkurentu ienākšanu tirgū.


Kas būs uzņēmuma klienti? (Raksturojums, atrašanās vieta, mērķa grupas, paradumi)


SIA „Stāvi un maksā” potenciālie klienti ir daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji ar vidēji augstiem vai augstiem ienākumiem, kuriem pieder salīdzinoši jaunas personīgās automašīnas (ražotas pēdējos 3-7 gados) vai arī dienesta automašīnas.


80% SIA „Stāvi un maksā” klientu būs iedzīvotāji, kas vēlēsies automašīnas novietot pastāvīgi un iegādāsies mēneša abonementus. No šiem klientiem 15% autostāvvietā novietos dienesta automašīnas un par saņemto pakalpojumu norēķināsies juridiskas personas.


20% klientu būs apkārtējo namu iedzīvotāju viesi, kas automašīnas novietos, maksājot par 1-3 diennaktīm.


Galvenokārt mēs pārdosim :


Mērķa grupas

Klienti

Procentuālais sadalījums


Privātais sektors

privāto automašīnu stāvvietas

80%


Valsts sektors

dienesta automašīnu stāvvietas

10%


Komersanti (vairumtirgotāji, mazumtirgotāji, ražotāji u.c.)

dienesta automašīnu stāvvietas

10%

KOPĀ:

100%Nosakot mērķa grupu, jūsu izvēles pamatā ir:


Atsevišķs produkts/pakalpojums (kāds?)

Maksas autostāvvieta 24 stundas diennaktī
Noteikts ģeogrāfisks rajons (kāds?)Pilsētas rajons tuvu centram – Pagrieziena un Ātrumposma ielas krustojums - daudzdzīvokļu māju un biroju teritorija


Tirdzniecība (ar ko?)Nav


Rūpniecība (kāda nozare)?Nav


Citi (kas?)Nav


Cik daudz līdzekļu mūsu izvēlētā mērķa grupa iztērēs tieši par mūsu produkta/pakalpojuma veidu nākošā gada laikā?


Pastāvīgais klients gadā samaksās maksimāli: 25 * 12 = Ls 625 (ja netiek piemērotas pusgada vai gada abonementa atlaides).


Kopējie ieņēmumi (ieskaitot arī diennakts abonentus) plānoti – Ls 21 908


Kāpēc klienti izvēlēsies šo produktu/pakalpojumu?


Noteicošie faktori par labu apsargātas autostāvvietas izmantošanai ir:


1) ievērojamais autotransporta līdzekļu zādzību, ļaunprātīgi izdarītu bojājumu un aplaupīšanu skaits Rīgā;


2) apdrošināšanas kompāniju prasība, lai transporta līdzekļi, kuriem tiek noformēta KASKO apdrošināšana, diennakts tumšajā daļā atrastos apsargātā vai nožogotā teritorijā.


Galvenie konkurētspēju noteicošie faktori


SIA „Stāvi un maksā” konkurētspēju ietekmēs cena par piedāvātajiem pakalpojumiem, apkalpošanas kultūra, iespējamais papildu serviss.


Kā Jūs nodrošināsiet klientu prasību izpildi (serviss, uzstādīšana, nestandarta pasūtījumi utt.)?


Autostāvvietas dežuranta/sarga pienākumos ietilps klientu vēlmju uzklausīšana un iegūtās informācijas tālāka nodošana uzņēmuma vadībai, kas nepieciešamības gadījumā lems par servisa


[1]  2  Tālāk

Komentāri

Bennyinget 4 17
wh0cd498344 advair rimonabant acomplia buy tetracycline clicking here clindamycin 150mg


Alfredavale 4 17
wh0cd210660 augmentin 875 price generic yasmin medrol tadalis sx


Eugenephedo 4 17
wh0cd977860 levitra price levitra vermox


Eugenephedo 4 19
wh0cd945893 baclofen tablets


Eugenephedo 4 20
wh0cd913925 cheap urispas


AaronTof 4 20
wh0cd498357 moduretic


Eugenephedo 4 21
wh0cd881960 next page vardenafil hcl 20mg sildenafil


CharlesNen 4 21
wh0cd457301 cialis ACOMPLIA citalopram


Alfredavale 4 22
wh0cd18862 generic eulexin


TracyFet 5
wh0cd722109 tetracycline fluoxetine lasix for sale buy elocon cream


Bennyinget 5 1
wh0cd146725 tamoxifen buy viagra abilify where to order erythromycin nexium canada


CharlesNen 5 3
wh0cd329438 atarax more information tetracycline


Michaelaxiog 5 5
wh0cd242623 fluoxetine resources medrol buy stromectol


CharlesNen 5 10
wh0cd137646 albuterol sale


Alfredavale 5 10
wh0cd617130 augmentin diflucan


Michaelaxiog 5 10
wh0cd50827 Cleocin albendazole Purchase Flagyl


Bennyinget 5 10
wh0cd776973 Cheap Female Viagra


Eugenephedo 5 11
wh0cd498357 generic toradol


AaronTof 5 11
wh0cd178697 advair inhaler buy tetracycline


AaronTof 5 12
wh0cd146732 GENERIC AMITRIPTYLINE


TracyFet 5 14
wh0cd274584 bupropion cephalexin arimidex azithromycin buy adalat


Eugenephedo 5 18
wh0cd274590 Purchase Endep


Alfredavale 5 19
wh0cd361402 Buy Cipro cipro antibiotic where to buy tenormin no prescription


Kennethbab 5 20
wh0cd831460 tenormin anxiety


Eugenephedo 5 20
wh0cd210652 dipyridamole


Bennyinget 5 22
wh0cd521238 tretinoin cream


Michaelaxiog 6 4
wh0cd617130 albendazole vpxl without prescription tadalafil 60 mg triamterene hydrochlorothiazide


TracyFet 6 4
wh0cd776970 generic adalat


Alfredavale 6 4
wh0cd169608 motilium tablets furosemide generic cialis 10mg


TracyFet 6 5
wh0cd713038 motilium tenormin buy vardenafil online advair


AaronTof 6 7
wh0cd649084 purchase antabuse buy fluconizole online


Eugenephedo 6 8
wh0cd393378 triamterene


Alfredavale 6 10
wh0cd41745 cheap omnicef


Michaelaxiog 6 11
wh0cd329436 bentyl online


Michaelaxiog 6 12
wh0cd265506 diflucan without prescription


AaronTof 6 15
wh0cd361397 albuterol mdi propecia toradol online effexor


Bennyinget 6 15
wh0cd73710 inderal with no rx


CharlesNen 6 15
wh0cd512157 tamoxifen generic nexium canada how much is cialis yasmin


Alfredavale 6 15
wh0cd927701 Medrol


Eugenephedo 6 16
wh0cd233543 viagra wholesale cialis order viagra on line


Michaelaxiog 6 21
wh0cd9777 propranolol 80mg allopurinol buy acyclovir


Kennethbab 7
wh0cd160188 azithromycin buy amitriptyline allopurinol avodart cipro online


TracyFet 7
wh0cd201571 read more celexa colchicine iv


Michaelaxiog 7
wh0cd9777 where to buy tetracycline online CRESTOR MEDICATION


CharlesNen 7 3
wh0cd224458 roxithromycin


TracyFet 7 3
wh0cd105674 buy lisinopril avana fluoxetine 20 mg capsule buy elimite


Alfredavale 7 3
wh0cd608036 motilium cafergot & internet pharmacy synthroid elocon for eczema metformin 500 mg tablet


Michaelaxiog 7 5
wh0cd831817 Retin-A


TracyFet 7 8
wh0cd927697 Valtrex


CharlesNen 7 9
wh0cd96589 buy antabuse Eurax Tabs


Alfredavale 7 9
wh0cd480171 cipro ampicillin 500mg capsules valtrex


Michaelaxiog 7 9
wh0cd703953 atenolol without a prescription


Bennyinget 7 11
wh0cd480187 buy torsemide


CharlesNen 7 12
wh0cd32659 Buy Seroquel


Kennethbab 7 14
wh0cd758460 buspar without prescription site here


Eugenephedo 7 15
wh0cd576086 Bentyl WITHOUT Prescription


Michaelaxiog 7 15
wh0cd448216 Lisinopril


Kennethbab 7 16
wh0cd662562 anafranil for depression cheap bentyl viagra för kvinnor billigt


TracyFet 7 17
wh0cd640008 lotensin


Kennethbab 7 17
wh0cd630597 tretinoin cream 5


Alfredavale 7 18
wh0cd256414 celebrex prozac antabuse paxil hctz no prescription


TracyFet 7 18
wh0cd608043 order aygestin


Bennyinget 7 18
wh0cd224459 tamoxifen suhagra clindamycin cialis


Kennethbab 7 20
wh0cd534696 avodart triamterene elocon eczema amoxil 500


TracyFet 7 21
wh0cd480180 amoxicillin medrol can i buy cialis online viagra


TracyFet 7 23
wh0cd352320 view homepage buy doxycycline buy celebrex without prescription albuterol


Michaelaxiog 8
wh0cd192487 Purchase Vpxl


TracyFet 8 1
wh0cd288390 Atrovent


Kennethbab 8 1
wh0cd374863 medrol


Alfredavale 8 1
wh0cd692 indocin


Alfredavale 8 1
wh0cd692 doxycycline for sale lisinopril methotrexate allopurinol


Eugenephedo 8 3
wh0cd160517 clomid tadalis sx without prescription propranolol viagra


AaronTof 8 4
wh0cd96587 strattera cheap clomid without prescription more order erythromycin anafranil for premature ejaculation


Eugenephedo 8 5
wh0cd96587 shuddha guggulu


Kennethbab 8 16
wh0cd173988 billig viagra på nätet


TracyFet 16 18
wh0cd639676 trazodone online buy revia online cialis daily nexium cialis


AaronTof 16 22
wh0cd543782 benicar tretinoin cream 0.25


AaronTof 16 23
wh0cd447877 generic himplasia septilin serophene buy zyban online zestoretic 20 25 zaditor


TracyFet 17
wh0cd351986 buy viagra soft


AaronTof 17
wh0cd383947 albendazole


AaronTof 17 3
wh0cd256083 Elocon Ointment For Sale


AaronTof 17 4
wh0cd192151 wellbutrin sr proscar online


Eugenephedo 17 7
wh0cd959327 viagra soft online


TracyFet 17 7
wh0cd357 more hints buy suhagra lipitor generic price


TracyFet 17 11
wh0cd357 naprosyn omnicef levothroid


AaronTof 17 16
wh0cd694530 motrin pills view homepage zofran online


TracyFet 17 16
wh0cd790427 buy viagra


Eugenephedo 17 17
wh0cd511805 albendazole buy rimonabant


AaronTof 17 22
wh0cd438808 provera online buy avodart


Eugenephedo 17 23
wh0cd351978 bentyl oral viagra propecia buy phenergan online baclofen tablets buy zithromax cheap


Eugenephedo 18 7
wh0cd32322 revia online


Eugenephedo 18 10
wh0cd982210 Cheap Aygestin Amitriptyline Online


Michaelaxiog 18 12
wh0cd447871 cytotec


Eugenephedo 18 12
wh0cd886313 revia celexa amoxicillin erythromycin


Eugenephedo 18 15
wh0cd790415 lopid zestoretic 20 25 mg example here zerit trimox levothroid


AaronTof 18 18
wh0cd845264 bentyl 10 mg capsule cialis cost per pill diclofenac effexor buy celexa cialis 5mg daily


Eugenephedo 18 22
wh0cd598623 buy trazodone abilify bentyl liquid bentyl


TracyFet 18 22
wh0cd119138 wellbutrin sr precose


Michaelaxiog 18 23
wh0cd982230 generic neurontin


AaronTof 19 4
wh0cd589537 celexa revia 50 mg lipitor synthroid


Eugenephedo 19 5
wh0cd374860 discover more here imdur


Eugenephedo 19 8
wh0cd310928 bentyl liquid buy clonidine lisinopril 2.5 mg triamterene hctz 75 50


Michaelaxiog 19 9
wh0cd662556 tulasi reminyl


Eugenephedo 19 10
wh0cd246998 nizoral topical zyrtec bisoprolol zebeta


AaronTof 19 12
wh0cd397743 Toradol Online viagra soft tabs


TracyFet 19 17
wh0cd685423 anafranil advair diclofenac tamoxifen toradol


AaronTof 19 18
wh0cd237913 ventolin


AaronTof 19 22
wh0cd173977 prednisone online


Eugenephedo 20
wh0cd941169 namenda 10 mg tablet generic for uroxatral nimotop without prescription generic serophene


Eugenephedo 20 2
wh0cd845270 diclofenac


Eugenephedo 20 7
wh0cd717404 cialis for sale online


AaronTof 20 8
wh0cd996017 viagra over the counter


Eugenephedo 20 10
wh0cd653468 buy eurax


Eugenephedo 20 11
wh0cd621503 homepage here vermox arimidex for gyno


Eugenephedo 20 11
wh0cd589538 urispas


Eugenephedo 20 15
wh0cd461676 buy adalat


Michaelaxiog 20 16
wh0cd589535 colchicine


AaronTof 20 16
wh0cd836190 our website


Eugenephedo 20 17
wh0cd365774 albuterol


Michaelaxiog 20 21
wh0cd429708 Generic Colchicine


Eugenephedo 20 21
wh0cd269879 buy metformin no prescription tadacip online propranolol


AaronTof 20 22
wh0cd644394 zovirax nizoral buy reminyl


Michaelaxiog 21 1
wh0cd333808 Buy Stromectol


AaronTof 21 2
wh0cd516532 eurax price


TracyFet 21 3
wh0cd836183 cymbalta prescriptions


Michaelaxiog 21 5
wh0cd205948 cleocin


AaronTof 21 7
wh0cd388666 Mobic 15 mg


Eugenephedo 21 8
wh0cd932090 clonidine read more here wellbutrin


Michaelaxiog 21 13
wh0cd14152 doxycycline buy revia viagra with no prescription augmentin 875mg clonidine hydrochloride


AaronTof 21 13
wh0cd228833 hyzaar serevent xeloda read full article zyprexa


TracyFet 21 14
wh0cd548488 viagra purchase diflucan where can i buy viagra without a prescription


Eugenephedo 21 18
wh0cd580458 Celexa Online purchase inderal generic doxycycline


Michaelaxiog 21 20
wh0cd772252 bentyl tretinoin cream sildalis online


Eugenephedo 22
wh0cd420626 revia hctz no prescription


TracyFet 22 2
wh0cd196866 tadalafil bentyl 20 info


Eugenephedo 22 3
wh0cd356689 order elocon


Michaelaxiog 22 3
wh0cd516517 BUY ALLOPURINOL wellbutrin sr


Eugenephedo 22 3
wh0cd324724 buy flagyl crestor medication antabuse clonidine hydrochloride


TracyFet 22 4
wh0cd132934 zocor nizoral powder abana buy vasodilan naprosyn tricor


Eugenephedo 22 10
wh0cd69000 ventolin albuterol elimite alli buy metformin er


Eugenephedo 22 13
wh0cd763153 chloroquine prophylaxis


Eugenephedo 22 14
wh0cd731188 abana xalatan ophthalmic namenda 10 mg tablet generic septilin buy trimox


Eugenephedo 22 16
wh0cd667256 Buy Nolvadex


Michaelaxiog 22 19
wh0cd763168 tricor hyzaar lopid zocor 20 buy zyban online tulasi without prescription


TracyFet 22 20
wh0cd411532 cheap tetracycline


AaronTof 22 23
wh0cd187774 generic celebrex viagra triamterene


AaronTof 23 2
wh0cd123844 robaxin prednisolone


TracyFet 23 2
wh0cd219740 buy levitra cymbalta generic flagyl buy ampicillin cephalexin 500mg price robaxin


Eugenephedo 23 3
wh0cd283672 trimox septilin online zyvox homepage


Michaelaxiog 23 8
wh0cd379571 xeloda levothroid nootropil trileptal


Eugenephedo 23 12
wh0cd27947 tulasi xalatan hyzaar lamisil


Michaelaxiog 23 15
wh0cd123845 buy meloxicam


Billyagomo 1 30
wh0cd814824 buy clomid for cheap generic zovirax probenecid colchicine tabs serpina torsemide torsemide acyclovir


Billyagomo 2 4
wh0cd874980 cephalexin baclofen 10mg buy generic viagra online buy retin a how do i get propecia valtrex wellbutrin lisinopril cheap cialis generic


Andrisbromalts 6 1
Šeit var ievietot visus iespējamos word dokumentu paraugus, - iesniegumus, līgumus, prasību pieteikumus tiesām, brīdinājumus, un citus dokumentus kas var būt noderīgi Civiltiesiskā nozīmē.

http://www.draugiem.lv/group/82337/dokumentu-paraugi