:
:
Aizmirsu paroli  
 
 
 

Apraksts:

Sīki izstrādāts apraksts par Dadaismu ar svešvārdu skaidrojumu un izmantotās literatūras sarakstu.

Darbs:

Kopsavilkums.
Dadaisms.
Izmantotie jēdzieni: dada, dadaisms, T.Carā, Cīrihe, nevajag neko, nihilisms, noliegšana, rotaļa, M.Dišāns, „L.H.0.0.Q.”, antimāksla.
 1916. gada sākumā, laikā, kad karš norisinājās pilnā sparā un laikraksti ik dienas publicēja garum garos kritušo kareivju sarakstus, neitrālajā Šveicē izveidojās starptautiska jauno gleznotāju un dzejnieku grupa, kas sevi sauca par Dadaistiem.
 Pret laika aktuālākajām problēmām tie izturējās ar izaicinošu nenopietnību : „Nopietna attieksme pret dzīvi draud ar bojāeju!”
 Ko īsti nozīmē vārds „dada” neviens tā skaidri pateikt nevar, jo ļoti daudzās valodās šis vārds kaut ko nozīmē (piemērām, Rumānijā tas nozīmē „jā, jā” un frančiem saucienu „Nū” zirgam), bet atšķirot franču – vācu vārdnīcu dzejnieks Tristāns Carā (1895 – 1963) ieraudzīja vārdu dada (zirdziņš) un ar savu vienkāršību un nesamākslotību šis vārds viņam iepatikās.
 Dada simbolizēja atbrīvošanos no „mirušās” kultūras sloga. Neko jaunu tā vietā dadaisti nepiedāvāja – pasauli viņi uzskatīja par bezjēdzīgu un negribēja uzstiept tai nekādu „sadomātu” jēgu.
 „Dada neko nenozīmē!” – lieliem burtiem stāvēja uzrakstīts vienā no pirmajiem dadaistu manifestiem.
 Kustība aptuveni 10 gadus plauka un zēla vairāku Eiropas valstu (Cīrihē, Parīzē, Berlīnē, Ķelnē, Barselonā), ASV mākslā, kā arī Japānā un Ķīnā. Tā izcēlās ar to, ka bija galēji nihilistiska, dadaisti protestēja pret visām mākslas un sabiedrības vērtībām – viņi tajās nesaskatīja nekādu jēgu, bieži šo nihilistisko garu reducē ar riebumu, ko cilvēkos izraisīja 1. Pasaules karš, taču šādu noraidi daudzi vadošie dadaisti noraida.
 „Nevajag vairs māksliniekus, nevajag literātus, nevajag mūziķus, nevajag tēlniekus, nevajag reliģiju, nevajag republikāņus, nevajag rojālistus, nevajag lieliniekus, nevajag politiku, nevajag proletāriešus, nevajag demokrātus, nevajag armijas, nevajag policiju, nevajag dzimteni, pietiek galu galā visu šo muļķību, nevajag vairs neko, neko, NEKO, NEKO, NEKO!”
 Jēgas neesamību dadaisti neuzskatīja kā traģēdiju, viņu attieksmē pret dzīvi valdīja spēles prieks un savdabīgs humors. Iecienīta daiļrades forma bija teatralizētas izstādes – koncerti, kas bija tīšuprāt veidoti bezjēdzīgi un nereti izvērtās skandālā. Tie centās līdz absurdam novest visas estētiskās vērtības.
 Dadaisti apliecināja sevi visos mākslas veidos, uzstājās ar aloģiskiem dzejoļiem, trokšņainu mūziku, improvizētām izrādēm, haotiskiem manifestiem. Izmantojas skrejlapas, plakātus un reklāmas, dinamiskas fotomontāžas, kurās tika apvienoti reālo priekšmetu un pieņemto priekšstatu sadrumstaloti fragmenti, pārstāvju darbiem nebija nekādu formālo iezīmju (tikai darbības sākumā viņi meklēja impulsus ekspresionismā, kubismā un futūrismā, bet, nostiprinājuši savas pozīcijas radīja antimākslu.
 Latviešu literatūrā dadaisma kā virziena nav, bet par apzinātu vai neapzinātu senu dadaisma izpausmi
liecina Jāņa Steika (1855-1932) dzeja.
 Dadaisma estētikas pamatprasība lika atteikties no jebkādiem programmatiskiem paragrāfiem, patosa, estētiskām sistēmām un stila, jēdzieni „šedevrs” un „ģēnijs” tika noraidīti, tika izvirzīta ”antimākslas” ideja.
 Francūzis M. Dišāns (1887 – 1969), Ņujorkas grupas atzīts līderis, par dadaistu uzdevumu uzskatīja „radīt mākslu, kas nav māksla”, viņš pirmais sāka izmantot parastus rūpnieciskus izstrādājumus, atņemot tiem ierasto funkcionālo nozīmi un izstādot līdzīgi mākslas darbiem. Piemērām, virtuves ķeblītis ar piestiprinātu velosipēda riteni. Līdzīgi „nemākslas darbi” ieguva apzīmējumu ready made. Lai radītu savus darbus, dadaisti dažkārt izmantoja atkritumu tvertnēs atrastus priekšmetus (radās jaunas mākslinieciskas formas – mercs, rotoreljefs, starogramma). Notika arī mākslas pieminekļu diskvalifikācija (piemērām, 1919. gadā Parīzē ar noslēpumainu nosaukumu „L.H.0.0.Q.” tika izstādīta Monas Lizas krāsainā reprodukcija, ko rotāja piegleznotas ūsas un bārdiņa).
 Par vispiemērotāko izteiksmes līdzekli dadaisti atzina kubistu radīto kolāžu un pārvērta to par pilnīgi patstāvīgu tehniku, jo pielīmētos elementus nesavienoja ar gleznotiem elementiem.
 Dadaisti centās pašos pamatos mainīt jaunrades procesu, izslēdzot no tā autora gribu un aizvietojot ar nejaušības rotaļu, piemēram, laikraksta lappusi viņi sagraizīja atsevišķos vārdos, strēmelītes sameta vienā kaudzē, sajauca un tad savirknēja pēc nejaušības principa – tā radās dadaistiska poēma.
 Par spīti īsajam mūžam, dadaismam bija svarīga loma 20.gs kultūrā. Tas iespaidoja gan atsevišķus mākslas virzienus (sirreālismu, popārtu, konceptuālo mākslu), gan vispārīgus strāvojumus (jaunatnes kontkultūru, postmodernisma mākslu).

Ievērojamākie Dadaisti:
~Fransiss Pikabija (1879 – 1953), spāņu izcelsmes mākslinieks, kopā ar Dišānu piedalās Ņujorkas dadaisma dibināšanā 1921. gadā un līdz 1922. gadam veido mehanizētus darbus.
~Rauls Hausmans (1886 – 1971), čehu gleznotājs un rakstnieks, dadaisma līdzdibinātājs Berlīnē 1918. gadā un fotomontāžas radītājs.
~Kurts Šviterss (1887 – 1968), vācietis, kas 1918. gadā pamet tradicionālos glezniecības materiālus un apkopo savos mercos brāķa materiālu elementus. Viņš bija vienīgais dadaisma pārstāvis Hannoverē.
~Marsels Dišāns (1887 – 1968), pārliecināts dadaists gan Parīzē, gan Ņujorkā. Viņaprāt pilnīgi pietiek ar acīm un smadzenēm. 1913. gadā viņš izstāda ready made, kas noliedz tehniskas meistarības nepieciešamību mākslinieciskajā jaunradē.
~Hanss Arps (1887 – 1966), franču mākslinieks un dzejnieks, piedalās dadisma dibināšanā Cīrihē 1916. gadā. Viņa gleznas un kolāžas ir iztēles un gadījuma rotaļa.
~Mens Rejs (1890 – 1976), amerikāņu gleznotājs un fotogrāfs, izgudro „starogrammu” un praktizē kolāžu. 1915. gadā bijis saistīts ar Dišānu un Pikabiju Ņujorkā, viņš uztvēra mākslu kā spēli.
~Džons Hārtfīlds (1891 – 1976), izvērš Berlīnē aktīvu antinacistu mākslu. Viņa fotomontāzās, plakāti vācu komunistiskajai partijai un ilustrācijas veiksmīgi apvieno satriecošus attēlus ar dzēlīgiem tekstiem.
~Makss Ernsts (1891 – 1976), vācu izcelsmes franču gleznotājs, kas vadīja Ķelnes grupu. Viņš izpauda sevi kolāžās, kas veidotas kopā ar Bārgeldu un Arpu un nosauktas par „fatagagu”.
~Georgs Gross (1893 – 1976), vācu izcelsmes amerikāņu gleznotājs, vada dadaismu Berlīnē, atainodams melno un ņirdzīgo sabiedrību.
~Roberts Raušenbergs (1925) un viņa tautietis Džespers Džonss (1930) uzskatāmi par dadaisma pēctečiem, kuri nosauc savu 50. gadu veikumu par NEODADAISMU. Raušenbergs rada kombinētās gleznas, kas Švitersa ietekmē darinātas no pārkrāsotiem otrreizējās izmantošanas priekšmetiem , un 1966. gadā nodibina organizāciju E.A.T. (mākslas tehnoloģijas un eksperimenti), lai apvienotu mākslinieka darbu ar inženierijas un rūpniecības iespējām.

Ievērojamākie darbi:
~Vecpuišu izģērbtā līgava, tas pats, jeb Lielā glāze - Dišāns.
~Virves dejotāja savu ēnu pavadībā – Rejs.
~L.H.0.0.Q. – Dišāns.
~Mercs 25 A. Zvaigznājs – Šviterss.
~A.B.C.D. – Hausmans.
~Strūklaka – Dišāns.

Secinājumi:
`Dadaisti bija nihilisti, kuriem bija apnicis karš un viss, kas ar to saistīts.
`Lai izveidotu kādu mākslas darbu dadaisma stilā nebija nepieciešams talants, šie darbi bija kā parodijas.
`Lai kļūtu par dadaistu bija nepieciešama drosme, jo ne kurš katrs sabiedrībā var parādīt to, ka viņš ir pret visu to, kas notiek.

Svešvārdu skaidrojums: dada – zirdziņš, nihilisms – pastāvošo normu noliegšana, ready made – gatavi (priekšmeti), mercs – dažādu uz ielas savāktu atkritumu kolāža, rotoreljefs – vinila disks ar grafisku zīmējumu, kas, diskam griežoties, rada reljefa iespaidu, starogramma – to panāk nedaudz izgaismojot fotopapīru, uz kura mākslinieks izvieto 1 vai vairākus priekšmetus.

Izmantotā literatūra:
1. Aut. kol., „Mākslas enciklopēdija – glezniecības virzieni”, Jumava 2002.
2. Aut. kol., „Mākslas vēstures pamati”, ZvaigzneABC, 1995.
3. Aut. kol., „Literatūra 12. klasei”, ZvaigzneABC, 2003.
4. Aut. kol., „Kultūras vēsture XX gadsimts”, Raka, 2002.
5. A.Rubenis, „20. gadsmita kultūra Eiropā”, ZvaigzneABC, 2000.
6. E.H.Gombrich, „Mākslas vēsture”, Zvaigzne ABC, 1997.
7. N.Lanerī – Dažāna, „Glezniecības enciklopēdija”, Jumava, 2004.
Izmantotie interneta resursi:
1. http://lv.wikipedia.org/wiki/Dadaisms
2. http://www.liis.lv/makslasv/20sak/Sirreal/citati/cit03.htm
3. http://www.hiperteksts.lv/?a=tdet&tid=91
Komentāri

Pay Day Loan 2 19
texas payday loans online payday loans cash advance payday loans online


JamesFlina 10 17
fastest payday loan https://loansforbadcredit.us.com easy payday loan https://loansforbadcredit.us.com/ - payday loans for bad credit


Alfredavale 13 19
wh0cd756660 citalopram 20 mg for anxiety citalopram 20 mg for anxiety http://citalopram.store/ buy lipitor lipitor 80 http://buylipitor.work/ tamoxifen gynecomastia where to buy tamoxifen http://buy-tamoxifen.reisen/ buy neurontin buy neurontin http://buyneurontin.work/ buy avana buy avana http://buyavana.work/


CharlesNen 13 19
wh0cd756660 generic robaxin buy tadalis tadalis sx http://buytadalissx.store/ benicar sildenafil no rx


Bennyinget 13 19
wh0cd756660 buy prednisolone prednisolone generic http://buyprednisolone.shop/ indocin indocin http://indocin.reisen/


CharlesNen 13 22
wh0cd756660 doxycycline doxycyline online http://doxycycline.reisen/ levitra generic levitra http://buy-levitra.store/


CharlesNen 14
wh0cd756660 Buy Trazodone


Michaelaxiog 14
wh0cd756660 Strattera Generic cost of strattera http://strattera247.us.com/


Michaelaxiog 14
wh0cd756660 cipro cipro online http://cipro.us.com/ generic zoloft buying zoloft online http://zoloft50mg.us.com/


Michaelaxiog 14
wh0cd756660 zetia online zetia online http://zetiaonline.us.com/ trental pentoxifylline trental http://trental.reisen/ advair online advair without a prescription http://advairdiskus250.us.com/ levitra online levitra over the counter http://levitra247.us.com/


Michaelaxiog 14
wh0cd756660 Tadalafil Online Cheap Tadalafil http://cheaptadalafil365.us.com/


BrettKem 14
wh0cd756660 ampicillin ampicillin http://buyampicillin.store/ paxil paxil http://paxil.world/ citalopram citalopram http://citalopram.store/ diclofenac 75mg tablets buy diclofenac http://buydiclofenac.reisen/


AaronTof 14
wh0cd756660 Cheapest Valtrex Benicar Visa elocon for eczema


Bennyinget 14 1
wh0cd756660 cymbalta cymbalta http://cymbalta.world/ paxil paxil http://paxil.world/


Kennethbab 14 1
wh0cd756660 tetracycline tetracycline antibiotics http://tetracyclineantibiotics.store/ vpxl online vpxl without prescription http://buyvpxl.store/


Alfredavale 14 1
wh0cd756660 buy atenolol atenolol metoprolol http://buyatenolol.work/ toradol headache buy toradol http://buy-toradol.reisen/ where to buy prednisone prednisone http://buy-prednisone.shop/ retin a micro gel


CharlesNen 14 1
wh0cd756660 valtrex buy valtrex http://buyvaltrex.reisen/ amoxil generic amoxil online http://buy-amoxil.shop/


CharlesNen 14 1
wh0cd756660 prednisone atenolol atenolol http://atenolol.schule/ cialis cost cialis online us pharmacy http://cialiscost.news/


CharlesNen 14 1
wh0cd756660 buy prednisolone buy prednisolone 5mg without prescription uk http://buyprednisolone.shop/


AaronTof 14 1
wh0cd756660 rocaltrol online


AaronTof 14 1
wh0cd756660 revia buy revia http://buyrevia.reisen/


BrettKem 14 1
wh0cd756660 abilify abilify http://abilify.world/ vpxl generic vpxl http://buyvpxl.store/ trazodone desyrel 50 mg http://trazodone.zone/


Billyagomo 23 11
lisinopril


CharlesNen 23 20
Cymbalta Generic order lisinopril medrol


Alfredavale 23 20
Cipro Without A Prescription


Kennethbab 23 20
CHEAP VARDENAFIL Buy Colchicine


Billyagomo 23 21
found it


Michaelaxiog 24 4
where buy nolvadex neurontin and actifed


Michaelaxiog 24 4
cefotaxime online lamictal 600 atenolol mayo clinic diclofenac sodium ophthalmic solution long term loratadine use


Michaelaxiog 24 4
mesalamine enema quinolones nitrofurantoins generic clomicalm for dogs adrenal glands prednisone


Michaelaxiog 24 4
pektolin order yasmin online retin-a micro cost idsa vancomycin guidelines cialis vs viagra drug propecia generic date acyclovir desonide cream 0.05 acai plus clindamycin resistant mrsa using amoxil for cats


Billyagomo 24 8
cymbalta generic Bupropion SR 150 Mg medrol 4mg pak


Billyagomo 24 17
bupropion erythromycin online


Billyagomo 25 3
Erythromycin


CharlesNen 25 3
keflex 250 mg trazodone mail order bupropion


Kennethbab 25 4
doxycycline price Erythromycin


Alfredavale 25 4
cipro buy online Buy Doxycycline


Bennyinget 25 4
erythromycin 500 mg EFFEXOR XR


Michaelaxiog 25 8
tetracycline drug diltiazem boston cream pillsbury toaster strudel


Michaelaxiog 25 8
clopidogrel bisulphate form 1 2 leader of canasa tramadol an617 wolfson lasix clinic medrol 16 10 mg qd nexium 18.99 ampicillin sulbactam iv rate


Michaelaxiog 25 8
making penicillin buy exelon online no prescription zoloft withdrawal symptoms headaches vitamin d levels with zocor cialis on paypal


Michaelaxiog 25 8
melaxose mobic 15 mg para que sirve generic augmentin side effects gaba 9 lithium ion batteries sale side effects of pravastatin swollen abdomen adrexan viagra se gasex pricegrabber


Billyagomo 25 12
bupropion sr 150 mg


Billyagomo 25 21
vardenafil trazodone mail order


Billyagomo 26 5
Hydrochlorothiazide


Billyagomo 26 13
hydrochlorothiazide


Billyagomo 26 22
fluoxetine 20 mg cephalexin capsules vardenafil


Billyagomo 27 7
Doxycycline 100 Mg


Kennethbab 27 17
ciprofloxacn Lisinopril 20mg


Bennyinget 27 17
medrol pack bupropion sr 150 mg


CharlesNen 27 19
cheap vardenafil


Alfredavale 27 20
buy Doxycycline Cymbalta Generic viagraonlineusa


Bennyinget 28 19
effexor xr Fluoxetine 20 Mg cialis pills


Alfredavale 28 19
BUY COLCHICINE


Kennethbab 29
[url=http://cialispills.us.org/]cialis pills[/url]


JamesFlina 29 17
Learn More Here


CharlesNen 30 5
doxycycline 100mg tablet buy colchicine


Alfredavale 30 5
viagra amex


JamesFlina 30 8
payday loans direct lenders


JamesFlina 1
payday loans online


CharlesNen 1 1
Fluoxetine Pill


Bennyinget 1 1
ciprofloxacin buy colchicine


Alfredavale 1 1
Cheap Vardenafil Order Fluoxetine erythromycin


Kennethbab 1 1
trazodone


Johnskype 1 1
payday loans


AaronTof 1 1
generic viagra online


Johnskype 1 2
payday loans direct lenders


Johnskype 1 2
payday loan online


AaronTof 1 3
azithromycin
e98hd9uq3U


Alfredavale 1 3
buy cialis over the counter


Mikeskype 1 3
example here essay writer online


AaronTof 1 3
AZITHROMYCIN ONLINE
e98hd9uq3U


Michaelaxiog 1 4
clonidine cephalexin how much is nexium


CharlesNen 1 4
zithromax z pak lasix nexium online diclofenac sodium 50 mg


Michaelaxiog 1 4
effexor


Michaelaxiog 1 4
atarax


Michaelaxiog 1 4
furosemide 20 mg generic vardenafil


Kennethbab 1 4
cialis


Kennethbab 1 5
buy crestor how to buy buproprion on line buy cymbalta from canada cost clomid


Kennethbab 1 5
prozac wellbutrin azithromycin retin-a


Alfredavale 1 5
buy cialis online cialis price generic cialis from canada


Mikeskype 1 5
sex video chat payday loans online


Mikeskype 1 7
payday loans online


Michaelaxiog 3 15
wh0cd933481 cialis 20 mg


Michaelaxiog 3 20
wh0cd797375 Female Viagra lisinopril buy online