:
:
Aizmirsu paroli  
 
 
 

Apraksts:

Politiski Kurzemes-Zemgales hercogiste Latvijai devusi arī daļu no ģerboņa. Kopš 1921.gada 15. jūnija Kurzemes lauva atrodas valsts ģerboņa otrajā laukā, bet 1930. gadā kopā ar Latvijas četru vēsturisko apgabalu ģerboņiem oficiāli atgriezās Zemgales alnis.

Darbs:

Jaunā Kurzemes un Zemgales Hercogiste un tās pirmais hercogs.

Pēc Livonijas Ordeņa valsts sabrukuma Livonijas kara laikā Kurzemē izveidojās Kurzemes un Zemgales Hercogiste, kā arī palika Kurzemes Bīskapija, kas jau bija ieķīlāta Dānijai. 1562. gada 5. martā Rīgā pēdējais Livonijas ordeņa mestrs Gothards Ketlers nodeva savas valdīšanas atribūtus Polijas karaļa Sigismunda II Augusta komisāram. Nākošajā dienā Gothards Ketlers paziņoja par jaunas valsts – Kurzemes un Zemgales hercogistes nodibināšanu un savu iecelšanu hercoga amatā, paliekot par Polijas – Lietuvas vasali. Hercogiste pastāvēja 233 gadus. Tā piedzīvoja gan lielu ekonomisku un politisku uzplaukumu, gan norieta laikus. Faktiski hercogistes ekonomisko un politisko stāvokli noteica tas, kāds hercogs valdīja hercogistē. Ja hercoga vara bija vāja, to ierobežoja muižnieku tiesības un privilēģijas. Hercoga vara balstījās praktiski tikai uz hercoga autoritāti. Valsts nestabilitātē bija ieinteresēti arī kaimiņi – Polija, Krievija, Zviedrija, Prūsija, Dānija. Arī visi kari, kas norisinājās šo valstu starpā, skāra hercogisti, īpaši tās Zemgales daļu.
Jaunā hercogiste dalījās divās pamatdaļās – Kurzemē (Hercoga rezidence Kuldīgā) un Zemgalē (rezidence Jelgavā). Šī sadalīšana vēlāk ietekmēja jau tā sašķeltās nelielās hercogistes ekonomisko un politisko dzīvi. Tika saglabāta jau pastāvošā administratīvā sistēma. 1562. gada 7. martā hercogs apstiprināja Polijas karaļa Sigismunda II Augusta privilēģiju, ar kuru bijušie Livonijas ordeņa bruņinieki tika atzīti par muižniekiem, saņemot privilēģijas uz savām bijušajām lēņa muižām. Jaunajā valstī bija tikai četras pilsētas, no kurām divas – Ventspils un Kuldīga – atradās Kurzemē.
Vienlaikus pēc Prūsijas parauga tika noorganizēta valsts aizsardzības sistēma. Jau tūlīt valdīšanas sākumā hercogam bija jāsamierinās ar Polijas karaļa iejaukšanos savas zemes lietās. Tika aizņemtas vairākas teritorijas bez jau agrāk Prūsijai ieķīlātā Grobiņas novada. Kad 1583. gadā nomira Piltenes bīskaps hercogs Magnuss. Polijas karalis ieķīlāja Pilteni Prūsijai, Kurzemes hercogam atstājot tikai izpirkšanas tiesības. 1583. gadā kaujā pie Embūtes tikās poļu un dāņu karaspēks, kam palīdzēja ap 400 latviešu karavīru, bet dāņi tika sakauti.
Drīz pēc nākšanas pie varas hercogs sāka pievērst vairāk uzmanības baznīcas nostiprināšanai valstī. 1563./64. gadā tika veikta baznīcas revīzija, kas atklāja visai nepatīkamu ainu – baznīcas sagrautas un pamestas, mācītāju maz, tie paši neprot latviešu valodu. Pieliekot lielas pūles, hercogam Gothardam izdevās atjaunot valstī 70 baznīcas (43 no tām Kurzemē). Daudz uzmanības hercogs veltīja jaunu mācītāju sagatavošanai, kuri varētu sprediķot latviešu valodā. Taču, sastopot gan muižnieku pretestību, gan naudas trūkumu, šie pasākumi neguva panākumus. Kā atzīmējamu varētu pieminēt, ka tieši šajā laikā iznāca pirmā grāmata luteriešiem latviešu valodā „Enchiridion”. Hercogs vienlaikus turpināja arī valsts iekārtas organizēšanu ar likumdošanas palīdzību. Lai gan hercogs piekāpās muižniekiem visās to prasībās 1570. gadā izdotajās „Gotharda privilēģijās (Privilegium Gotthardinium)”, kas nodrošināja muižnieku privilēģijas, tādejādi nostiprinot dzimtbūšanu, drīz sākās konflikts starp hercogu un atsevišķiem muižniekiem. Tā 14 gadus ilga konflikts starp hercogu un bijušo Dobeles pils komturu Tīsu fon der Reki, kurš izvērtās arī atklātā bruņotā cīņā. Lai gan hercogs galu galā uzvarēja, viņš bija spiests Rekem Dobeles vietā 1576. gadā piešķirt Jaunpils novadu (13 kvadrātjūdzes).

Hercoga
Gotharda dēlu Fridriha un Vilhelma valdīšanas laiks.

Īsi pirms nāves hercogs Gothards novēlēja valsti saviem dēliem. Frīdrihs saņēma Zemgali, bet Vilhelms – Kurzemi. Katram dēlam bija savs galms, sava rezidence – vienam Sēlpils, otram Kuldīga. Līdz Vilhelma pilngadībai valsti pārvaldīja Frīdrihs. Taču Vilhelmam sasniedzot pilngadību, sākās nesaskaņas, līdz 1596. gadam Tērvetē abi brāļi noslēdza līgumu par valsts sadali.
1609. gadā Vilhelms apprecējās ar Prūsijas hercoga meitu Sofiju. Šīs laulības labvēlīgi ietekmēja Kurzemes stāvokli – pēc šīm laulībām kā Sofijas pūru Kurzemei pievienoja ieķīlāto Liepājas novadu un par samaksu Piltenes novadu. Jaunais Kurzemes hercogs aktīvi darbojās valsts ekonomikas attīstīšanā. Tika nodibināta pirmā Kurzemes dzelzs manufaktūra Turlavā, sāka aktivizēt tirdzniecību caur savām ostām – Ventspili, Sakasgrīvu, Liepāju. Ekonomiskie panākumi ļāva hercogam Vilhelmam noalgot sev karavīrus un ierēdņus, nocietināt savas pilis. Līdz ar to zuda Hercoga atkarība no muižniekiem. Vienlaikus hercogs ieguva turīgo pilsētu iedzīvotāju atbalstu. Cik turīgi bija jau atsevišķi tirgotāji liecina fakts, ka Kuldīgas tirgotājam Gosingam piederēja 12 tirdzniecības kuģi, ko viņš sūtīja uz Holandi, Franciju, Spāniju. Arī politiskā situācija veicināja hercogistes ostu uzplaukumu. 1621. gadā zviedri iekaroja Rīgu, Polijas karalistes lielāko ostu. Līdz ar to caur Kurzemes ostām novirzījās daļa Polijas tirdzniecības. Īpaši strauji attīstījās Ventspils.
Taču auga neapmierinātība ar hercogu muižnieku aprindās. Sāka organizētie to opozīcija, ko vadīja baroni brāļi Magnuss un Gothards Noldes. Konflikts aizgāja tik tālu, ka abus brāļus 1615. gadā Jelgavā hercoga ļaudis nogalināja. Tas izraisīja Polijas karaļa neapmierinātību, kas sūtīja uz Kurzemi komisiju, ko Vilhelma ļaudis neielaida hercogistē. Toties šo komisiju atzina Zemgales hercogs Fridrihs. Meklējot palīdzību, hercogs Vilhelms pameta Kurzemi un devās uz Zviedriju, bet nesaņēmis tās atbalstu, palika dzīvot Vācijā un Anglijā. Hercoga karaspēka pavēlnieks Fārensbahs nodeva zviedriem Kuldīgu un Ventspili. Taču tikmēr Polijas karalis norīkoja vēl vienu komisiju , kas 1617. gadā iebrauca Jelgavā un atcēla no varas hercogu Vilhelmu un atzina par Kurzemes un Zemgales hercogu Fridrihu. Šim lēmumam bija arī pozitīvs moments – hercogiste beidzot ieguva teritoriālu vienotību. Apvienošanai sekoja reformas esošajā likumdošanā; tas nodrošināja Polijas ietekmi valsts dzīvē. Vienlaikus tika veikta administratīvā reforma. Kurzemē izveidoja divus apriņķus – Kuldīgas un Tukuma apriņķi. Par līdztiesīgu luteriešu baznīcai tika atzīta Romas katoļu baznīca. Taču tagad arī opozīciju satrauca fakts, ka bija radušies draudi hercogistes patstāvībai, jo hercogam Fridriham nebija bērnu un līdz ar to nebija oficiāla troņmantnieka. Tādēļ par kandidātu hercoga tronim izvēlējās atceltā hercoga Vilhelma dēlu Jēkabu. Arī Polijas karalis piekrita šai izvēlei, un 1632. gadā Jēkaba kandidatūru apstiprināja arī Polijas Seims.
Šai laikā luteriešu baznīcā tika ieviests pāvesta amats (pēc Zviedrijas parauga). Kurzemē iecēla Kuldīgas, Grobiņas un Kandavas prāvestus. Vienlaikus nostiprinājās arī Romas katoļu baznīca (hercoga Fridriha laikā tā ieguva sešas baznīcas, kā arī zemes īpašumus). Abu hercogu valdīšanas laikā pilsētas tiesības un privilēģijas ieguva Liepāja ( 1625), par miestiem tika atzīta Grobiņa, Alsunga, Durbe, Kandava, Sabile, Tukums, Saldus, Talsi.
1642. gadā par Kurzemes un Zemgales hercogu kļuva Jēkabs. Jau pirms savas atzīšanas par hercogu jaunais Jēkabs rosīgi darbojās Kurzemē. Viņa tiešā uzraudzībā tika pārbūvēta Ventspils osta, no kurienes uz ārzemēm izveda Turlavas dzelzs cepļa ražojumus, labību, kokmateriālus. Pēc nākšanas pie varas hercogs Jēkabs paplašināja savu saimniecisko darbību. Tika ierīkoti daudzi jauni dzelzs cepļi, kur no vietējās purva rūdas kausēja čugunu, lietuves, kaltuves darbnīcas, kur izgatavoja naglas, enkurus, lielgabalus un pat šautenes (jāpiebilst, ka Kurzemē bija īpašs šauteņu tips – t.s. Kurzemes bises ar savdabīgu rata atslēgu). Rūdas kausēšanai un reducēšanai vajadzīgās kokogles ražoja uz vietas. Vienlaikus attīstījās arī citas ražošanas nozares – tapešu ražošana, dzintara virpošana, šaujampulvera malšana, stikla kausēšana, linu un vadmalas aušana, alus, degvīna un etiķa gatavošana u.c. nozares. Bija arī pat piekūnu un Spānijas aitu audzēšana. Liela daļa no šīm manufaktūrām bija koncentrētas Kurzemē. Ievērojamākie centri bija Ēdole, Renda, Skrunda, Engure, Kuldīga, Ēdas, Turlava, Lašupe, Kandava, Tukums, Saldus, Rucava. Hercogs Jēkabs daudz vērības pievērsa kuģniecībai, aizjūras koloniju iegūšanai. Ar viņa atbalstu izvērsās plaša kuģubūve. Uz Kurzemi tika aicināti holandiešu un vācu meistari. Pastāvēja trīs kuģu būvētavas: Ventspilī (1638 – 1718), Kuldīgā (1638 – 1702) un Liepājā (1677 – 1702)

Kurzemes hercogiste mūsdienu Latvijā

Mēs visi zinām, ka Latvijas valsts tapa, saplūstot vairākām vēsturiskajām teritorijām, kuru pamatiedzīvotāji bija latviešu cilmes. Ja Vidzeme Latvijas Republikai devusi tās galvaspilsētu, tad Kurzemes-Zemgales hercogiste nākusi ar īsta valstiska veidojuma pieredzi. Vidzeme un Latgale vēstures gaitā bijušas samērā amorfas teritorijas, provinces citu valstu sastāvā, toties Kurzeme no 1561. – 1795. gadam bija Polijas lēņa hercogvalsts ar hercogu priekšgalā. Neskatoties uz muižnieku lielajām tiesībām un hercogu politisko vājumu, divās lietās hercogi varēja sevi izpaust. Tās bija saimnieciskā darbība un galma kultūras attīstība.
Kurzeme ģeopolitiski devusi lielu daļu no Latvijas Republikas teritorijas. Karte rāda, ka visa tās dienvidrietumu puse sakrīt ar bijušās Kurzemes hercogistes kontūrām. Izņēmums ir gabals uz dienvidiem no Liepājas, Sventājas apkaime, kas pēc 1924.gada robežlīguma piekrita Lietuvai, toties Latvijā ienāca teritorija pie Mēmeles upes, ap tagadējo Brunavu, kas vēsturiski piederēja lietuviešu zemēm.
Vēsturisko piemēru ziņā interesanti, ka Kurzemes-Zemgales hercogiste Latvijas Republikai varēja sniegt arī zināmu republikānisko tradīciju mantojumu, jo tās sastāvā ietilpstošais autonomais Piltenes apgabals tika pārvaldīts parlamentāri, landrātu kolēģijas veidā, kuras priekšgalā bija prezidents.
Politiski Kurzemes-Zemgales hercogiste Latvijai devusi arī daļu no ģerboņa. Kopš 1921.gada 15. jūnija Kurzemes lauva atrodas valsts ģerboņa otrajā laukā, bet 1930. gadā kopā ar Latvijas četru vēsturisko apgabalu ģerboņiem oficiāli atgriezās Zemgales alnis.
Kurzemes-Zemgales hercogiste pirmskara Latvijā tika uzskatīta par jaunās republikas valstiskuma protoformu. Īpaši Kārļa


[1]  2  3  4  5  Tālāk

Komentāri

CharlesNen 4 16
wh0cd649093 cephalexin abilify prices phenergan atenolol pills albuterol


AaronTof 4 17
wh0cd594255 diclofenac buy furosemide cheap sildenafil citrate celexa


TracyFet 4 18
wh0cd913901 torsemide drug


Alfredavale 4 18
wh0cd146728 anafranil buy avana amoxil buy antibiotic ampicillin


TracyFet 4 19
wh0cd881936 medrol abilify phenergan bentyl


Bennyinget 4 20
wh0cd370482 glucotrol xl 5mg


Michaelaxiog 4 22
wh0cd370483 atenolol 25 mg tablet


Michaelaxiog 4 23
wh0cd338518 avodart 0.5 mg vardenafil buy propranolol motilium


Bennyinget 4 23
wh0cd242620 ventolin online buy erythromycin online cost of viagra


AaronTof 5
wh0cd402462 roxithromycin


Alfredavale 5
wh0cd936794 triamterene-hctz 37.5-25 mg capsule


CharlesNen 5 2
wh0cd393371 buy sildalis tetracycline triamterene/hctz caps lisinopril viagra online from india


TracyFet 5 4
wh0cd562280 allopurinol indocin buspar tadalafil


Alfredavale 5 4
wh0cd840899 look at this medication albuterol where can i buy amoxicillin online avodart gout colchicine


Eugenephedo 5 6
wh0cd658194 cialis arimidex for men adalat colchicine advair


Eugenephedo 5 6
wh0cd626224 baclofen no prescription


Bennyinget 5 8
wh0cd872871 sildenafil citrate 100mg pills avalide cheapest atarax


Alfredavale 5 14
wh0cd457299 generic shuddha guggulu


TracyFet 5 15
wh0cd242617 bupropion kamagra triamterene hctz 37.5-25 mg revia


Alfredavale 5 16
wh0cd425334 found it viagra amoxicillin viagra


Kennethbab 5 17
wh0cd927361 AVALIDE


Michaelaxiog 5 19
wh0cd808931 buy indocin


TracyFet 5 19
wh0cd82792 stromectol adalat buy toradol


AaronTof 5 19
wh0cd968738 cialis clindamycin soft tabs viagra


Alfredavale 5 20
wh0cd329437 lilly cialis


Bennyinget 5 20
wh0cd553203 biaxin


Michaelaxiog 6
wh0cd681062 atenolol toradol buy doxycycline no prescription medrol


Eugenephedo 6
wh0cd114757 lisinopril triamterene-hctz 75-50 mg seroquel albuterol


CharlesNen 6 3
wh0cd799846 purchase retin a cream generic lasix


Michaelaxiog 6 5
wh0cd553200 levitra purchase azithromycin 500 mg tablets rimonabant


Kennethbab 6 5
wh0cd575735 lotrisone


AaronTof 6 6
wh0cd713014 zetia generic price buy propecia buy nexium online prednisone proscar


Alfredavale 6 6
wh0cd137643 effexor xr price vardenafil tadalafil buy online prozac buy generic celexa


CharlesNen 6 7
wh0cd703949 buy torsemide


TracyFet 6 9
wh0cd585166 robaxin albuterol inhaler price website here buy cheap nolvadex buy cialis


TracyFet 6 10
wh0cd553198 albuterol inhaler viagra


Bennyinget 6 12
wh0cd137645 advair inhaler get more information azithromycin z-pack cost of buspar elocon


CharlesNen 6 13
wh0cd576089 our website get more info arimidex daily cialis cost buy provera pills with mastercard


Eugenephedo 6 13
wh0cd329441 allopurinol 300 mg tablet vardenafil tretinoin cream albenza over the counter


Michaelaxiog 6 13
wh0cd201574 floxin otic solution


AaronTof 6 18
wh0cd233535 Buy Vpxl


Alfredavale 6 19
wh0cd831793 view medrol pak buy cymbalta generic adalat buy albendazole


Eugenephedo 6 19
wh0cd169607 triamterene


TracyFet 6 19
wh0cd361403 keflex 250 mg wellbutrin cialis prednisone without a prescription


Michaelaxiog 6 20
wh0cd41744 vpxl advair lipitor 20 wellbutrin


TracyFet 6 22
wh0cd297466 advair continue bupropion amoxicillin


Michaelaxiog 6 23
wh0cd41744 buy prednisolone


TracyFet 6 23
wh0cd233536 MOBIC ONLINE


AaronTof 7
wh0cd9777 robaxin pill stromectol more help ventolin


Bennyinget 7 1
wh0cd831810 doxycycline advair methotrexate


Kennethbab 7 1
wh0cd128223 robaxin principen ilosone


Michaelaxiog 7 4
wh0cd863782 motrin wellbutrin xl


Eugenephedo 7 5
wh0cd895756 where to buy finasteride online


Michaelaxiog 7 6
wh0cd799852 get more info bentyl buy valtrex


Bennyinget 7 9
wh0cd512154 where to buy tadalafil online zoloft arimidex buy anafranil


TracyFet 7 10
wh0cd831802 i found it


Eugenephedo 7 10
wh0cd703948 ROCALTROL 0.25 MCG


Kennethbab 7 11
wh0cd854359 cheap tofranil


AaronTof 7 14
wh0cd544099 suhagra crestor zetia elimite cream


Alfredavale 7 16
wh0cd320344 clonidine levitra generic bupropion xl colchicine


AaronTof 7 17
wh0cd448204 buy retin a anafranil colchicine


TracyFet 7 20
wh0cd512148 nolvadex buy hydrochlorothiazide meloxicam price


Eugenephedo 7 21
wh0cd352315 clomid


TracyFet 7 22
wh0cd416250 elocon


Alfredavale 8
wh0cd32657 generic betnovate straterra order buy vermox


TracyFet 8
wh0cd320355 viagra cialis buy diclofenac sodium sildalis furosemide 80 mg arimidex


AaronTof 8 2
wh0cd160517 sildenafil citalopram flagyl celebrex arimidex


Kennethbab 8 5
wh0cd215031 where to buy lisinopril zoloft bupropion buy tadacip


Eugenephedo 8 7
wh0cd32657 emsam


Kennethbab 8 9
wh0cd55202 alesse


Kennethbab 8 11
wh0cd365780 ORDER COLCHICINE


Kennethbab 8 12
wh0cd333815 cephalexin clomid buy cialis motrin


Kennethbab 8 18
wh0cd78091 z pack zithromax tetracycline buy nolvadex online


TracyFet 16 12
wh0cd991293 Buy Azithromycin


TracyFet 16 14
wh0cd895396 nolvadex purchase elimite cream for sale check this out


AaronTof 16 15
wh0cd927379 Flagyl W/O RX


TracyFet 16 15
wh0cd831466 article source hyzaar 50-12.5 pentoxifylline trental


AaronTof 16 18
wh0cd767545 order triamterene


TracyFet 16 19
wh0cd607711 trileptal for mood namenda prescription assistance buy zyban online zyprexa


TracyFet 16 21
wh0cd479848 Proscar No Prescription Needed Purchase Clonidine lioresal 10mg


AaronTof 16 23
wh0cd479845 buy proscar


AaronTof 17 2
wh0cd320013 reminyl without prescription buy viramune lamisil lopid


AaronTof 17 2
wh0cd288048 order viagra without prescription yasmin contraceptive pill


TracyFet 17 2
wh0cd224122 lisinopril buy adalat buy zithromax atarax generic


Eugenephedo 17 6
wh0cd991292 TORADOL FOR PAIN


Eugenephedo 17 12
wh0cd735564 generic for toradol


AaronTof 17 13
wh0cd822393 linezolid zyvox find out more xalatan


Eugenephedo 17 13
wh0cd671634 citalopram hbr 40 mg baclofen diclofenac


Eugenephedo 17 14
wh0cd639665 cheap clindamycin


AaronTof 17 17
wh0cd630600 TORADOL 10MG


TracyFet 17 19
wh0cd662565 buy azithromycin online trazodone elimite


AaronTof 17 20
wh0cd502738 generic for toradol


TracyFet 17 21
wh0cd566661 buy acomplia inderal la potensmedel på nätet


Eugenephedo 17 23
wh0cd320013 triamterene 37.5mg hctz 25mg tabs


TracyFet 17 23
wh0cd534694 bentyl Buy Stromectol retin-a over the counter


Eugenephedo 18 1
wh0cd256083 price of doxycycline 100mg toradol pill hydrochlorothiazide for sale tetracycline lioresal baclofen adalat


Eugenephedo 18 2
wh0cd224118 viramune remeron 30 serevent zestril generic omnicef tulasi


Michaelaxiog 18 2
wh0cd735572 generic for uroxatral mirapex zestoretic tulasi without prescription septilin


Eugenephedo 18 3
wh0cd160185 elocon over the counter


AaronTof 18 5
wh0cd183070 generic septilin imdur er zyrtec namenda zyban generic zerit


TracyFet 18 7
wh0cd406829 Generic Lipitor


Eugenephedo 18 11
wh0cd950243 xeloda pancreatic cancer zebeta trimox


TracyFet 18 13
wh0cd310932 clonidine .2mg viagra bentyl generic homepage


AaronTof 18 16
wh0cd973124 colchicine no prescription when will zetia go generic cheap lasix


TracyFet 18 16
wh0cd215035 Betnovate Over The Counter


Michaelaxiog 18 20
wh0cd96254 baclofen


Michaelaxiog 19 7
wh0cd758451 buy lasix


Michaelaxiog 19 14
wh0cd534696 uroxatral alfuzosin vasodilan reminyl naprosyn 500 mg tablet


Michaelaxiog 19 17
wh0cd406826 lisinopril crestor albendazole


AaronTof 19 17
wh0cd269883 vytorin himplasia mirapex reminyl zestril


AaronTof 19 19
wh0cd205944 cephalexin


Eugenephedo 19 20
wh0cd87167 Order Revia


Eugenephedo 20 1
wh0cd909204 elocon generic bentyl liquid


TracyFet 20 2
wh0cd461668 Viagra Soft


Michaelaxiog 20 3
wh0cd119134 chloroquine


Michaelaxiog 20 9
wh0cd877222 Roxithromycin


AaronTof 20 14
wh0cd900122 here zovirax cream buy cialis online rimonabant


TracyFet 20 14
wh0cd173977 naprosyn trandate serophene online imdur er 30 mg remeron for bipolar nimotop


AaronTof 20 18
wh0cd772260 permethrin topical cream


Michaelaxiog 20 22
wh0cd397738 bentyl antispasmodic propranolol inderal cheap nexium online bentyl pills retin-a bentyl 20


TracyFet 21 1
wh0cd868148 SUMYCIN W/O PRESCRIPTION Buy Cipro cheap generic levitra online


AaronTof 21 11
wh0cd292767 Buy Tenormin


Michaelaxiog 21 13
wh0cd996017 order desyrel


Michaelaxiog 21 15
wh0cd900116 imdur er 30 mg zestril 20 mg


AaronTof 21 16
wh0cd164903 cheap augmentin metformin


AaronTof 21 18
wh0cd132936 diflucan


TracyFet 21 18
wh0cd420626 buy fluconazol without prescription synthroid bentyl 10 mg capsule read this


Eugenephedo 21 21
wh0cd548493 deltasone online


Michaelaxiog 21 23
wh0cd644382 atarax valtrex on line website here prednisone hydrochlorothiazide 12.5


TracyFet 22
wh0cd260801 lopid 600 mg viramune without prescription


TracyFet 22 1
wh0cd228834 buy baclofen hctz no prescription


Eugenephedo 22 1
wh0cd388658 zyprexa vytorin himplasia online levothroid weight loss myambutol without prescription


Michaelaxiog 22 7
wh0cd292754 Inderal Prednisolone With NO RX generic methotrexate


AaronTof 22 10
wh0cd507436 helpful resources buy trazodone wellbutrin xl 150 mg tadacip


Eugenephedo 22 12
wh0cd5067 BUY SHALLAKI


TracyFet 22 13
wh0cd603329 buy retin-a bentyl


Michaelaxiog 22 15
wh0cd100962 Zofran


Michaelaxiog 22 17
wh0cd37032 buy amoxil


AaronTof 22 20
wh0cd283669 bisoprolol zebeta tulasi zestril


Eugenephedo 22 21
wh0cd539394 Allopurinol


TracyFet 23
wh0cd283670 for more info


Eugenephedo 23
wh0cd411534 motilium for sale buspirone 5 mg


AaronTof 23
wh0cd155809 buy innopran


Eugenephedo 23 4
wh0cd251707 trimox online remeron


Michaelaxiog 23 4
wh0cd507435 toradol 10mg


Eugenephedo 23 5
wh0cd219739 tofranil online


Michaelaxiog 23 10
wh0cd283672 meloxicam prices


Michaelaxiog 23 16
wh0cd59915 zyrtec-d and ibuprofen nootropil serevent trandate


Stewartethen 1 26
wh0cd935136 levitra cheap viagra Buy Triamterene azithromycin


Reda 6 4
Ir nekorekti ievietot darbu bez atsauces uz tā autoru. Daļa no šī teksta ir Dr.art.h.c. Imanta Lancmaņa lekcija "Kurzemes hercogiste - mūžīgais un efemērais" (2004).