:
:
Aizmirsu paroli  
 
 
 

Apraksts:

Politiski Kurzemes-Zemgales hercogiste Latvijai devusi arī daļu no ģerboņa. Kopš 1921.gada 15. jūnija Kurzemes lauva atrodas valsts ģerboņa otrajā laukā, bet 1930. gadā kopā ar Latvijas četru vēsturisko apgabalu ģerboņiem oficiāli atgriezās Zemgales alnis.

Darbs:

Jaunā Kurzemes un Zemgales Hercogiste un tās pirmais hercogs.

Pēc Livonijas Ordeņa valsts sabrukuma Livonijas kara laikā Kurzemē izveidojās Kurzemes un Zemgales Hercogiste, kā arī palika Kurzemes Bīskapija, kas jau bija ieķīlāta Dānijai. 1562. gada 5. martā Rīgā pēdējais Livonijas ordeņa mestrs Gothards Ketlers nodeva savas valdīšanas atribūtus Polijas karaļa Sigismunda II Augusta komisāram. Nākošajā dienā Gothards Ketlers paziņoja par jaunas valsts – Kurzemes un Zemgales hercogistes nodibināšanu un savu iecelšanu hercoga amatā, paliekot par Polijas – Lietuvas vasali. Hercogiste pastāvēja 233 gadus. Tā piedzīvoja gan lielu ekonomisku un politisku uzplaukumu, gan norieta laikus. Faktiski hercogistes ekonomisko un politisko stāvokli noteica tas, kāds hercogs valdīja hercogistē. Ja hercoga vara bija vāja, to ierobežoja muižnieku tiesības un privilēģijas. Hercoga vara balstījās praktiski tikai uz hercoga autoritāti. Valsts nestabilitātē bija ieinteresēti arī kaimiņi – Polija, Krievija, Zviedrija, Prūsija, Dānija. Arī visi kari, kas norisinājās šo valstu starpā, skāra hercogisti, īpaši tās Zemgales daļu.
Jaunā hercogiste dalījās divās pamatdaļās – Kurzemē (Hercoga rezidence Kuldīgā) un Zemgalē (rezidence Jelgavā). Šī sadalīšana vēlāk ietekmēja jau tā sašķeltās nelielās hercogistes ekonomisko un politisko dzīvi. Tika saglabāta jau pastāvošā administratīvā sistēma. 1562. gada 7. martā hercogs apstiprināja Polijas karaļa Sigismunda II Augusta privilēģiju, ar kuru bijušie Livonijas ordeņa bruņinieki tika atzīti par muižniekiem, saņemot privilēģijas uz savām bijušajām lēņa muižām. Jaunajā valstī bija tikai četras pilsētas, no kurām divas – Ventspils un Kuldīga – atradās Kurzemē.
Vienlaikus pēc Prūsijas parauga tika noorganizēta valsts aizsardzības sistēma. Jau tūlīt valdīšanas sākumā hercogam bija jāsamierinās ar Polijas karaļa iejaukšanos savas zemes lietās. Tika aizņemtas vairākas teritorijas bez jau agrāk Prūsijai ieķīlātā Grobiņas novada. Kad 1583. gadā nomira Piltenes bīskaps hercogs Magnuss. Polijas karalis ieķīlāja Pilteni Prūsijai, Kurzemes hercogam atstājot tikai izpirkšanas tiesības. 1583. gadā kaujā pie Embūtes tikās poļu un dāņu karaspēks, kam palīdzēja ap 400 latviešu karavīru, bet dāņi tika sakauti.
Drīz pēc nākšanas pie varas hercogs sāka pievērst vairāk uzmanības baznīcas nostiprināšanai valstī. 1563./64. gadā tika veikta baznīcas revīzija, kas atklāja visai nepatīkamu ainu – baznīcas sagrautas un pamestas, mācītāju maz, tie paši neprot latviešu valodu. Pieliekot lielas pūles, hercogam Gothardam izdevās atjaunot valstī 70 baznīcas (43 no tām Kurzemē). Daudz uzmanības hercogs veltīja jaunu mācītāju sagatavošanai, kuri varētu sprediķot latviešu valodā. Taču, sastopot gan muižnieku pretestību, gan naudas trūkumu, šie pasākumi neguva panākumus. Kā atzīmējamu varētu pieminēt, ka tieši šajā laikā iznāca pirmā grāmata luteriešiem latviešu valodā „Enchiridion”. Hercogs vienlaikus turpināja arī valsts iekārtas organizēšanu ar likumdošanas palīdzību. Lai gan hercogs piekāpās muižniekiem visās to prasībās 1570. gadā izdotajās „Gotharda privilēģijās (Privilegium Gotthardinium)”, kas nodrošināja muižnieku privilēģijas, tādejādi nostiprinot dzimtbūšanu, drīz sākās konflikts starp hercogu un atsevišķiem muižniekiem. Tā 14 gadus ilga konflikts starp hercogu un bijušo Dobeles pils komturu Tīsu fon der Reki, kurš izvērtās arī atklātā bruņotā cīņā. Lai gan hercogs galu galā uzvarēja, viņš bija spiests Rekem Dobeles vietā 1576. gadā piešķirt Jaunpils novadu (13 kvadrātjūdzes).

Hercoga
Gotharda dēlu Fridriha un Vilhelma valdīšanas laiks.

Īsi pirms nāves hercogs Gothards novēlēja valsti saviem dēliem. Frīdrihs saņēma Zemgali, bet Vilhelms – Kurzemi. Katram dēlam bija savs galms, sava rezidence – vienam Sēlpils, otram Kuldīga. Līdz Vilhelma pilngadībai valsti pārvaldīja Frīdrihs. Taču Vilhelmam sasniedzot pilngadību, sākās nesaskaņas, līdz 1596. gadam Tērvetē abi brāļi noslēdza līgumu par valsts sadali.
1609. gadā Vilhelms apprecējās ar Prūsijas hercoga meitu Sofiju. Šīs laulības labvēlīgi ietekmēja Kurzemes stāvokli – pēc šīm laulībām kā Sofijas pūru Kurzemei pievienoja ieķīlāto Liepājas novadu un par samaksu Piltenes novadu. Jaunais Kurzemes hercogs aktīvi darbojās valsts ekonomikas attīstīšanā. Tika nodibināta pirmā Kurzemes dzelzs manufaktūra Turlavā, sāka aktivizēt tirdzniecību caur savām ostām – Ventspili, Sakasgrīvu, Liepāju. Ekonomiskie panākumi ļāva hercogam Vilhelmam noalgot sev karavīrus un ierēdņus, nocietināt savas pilis. Līdz ar to zuda Hercoga atkarība no muižniekiem. Vienlaikus hercogs ieguva turīgo pilsētu iedzīvotāju atbalstu. Cik turīgi bija jau atsevišķi tirgotāji liecina fakts, ka Kuldīgas tirgotājam Gosingam piederēja 12 tirdzniecības kuģi, ko viņš sūtīja uz Holandi, Franciju, Spāniju. Arī politiskā situācija veicināja hercogistes ostu uzplaukumu. 1621. gadā zviedri iekaroja Rīgu, Polijas karalistes lielāko ostu. Līdz ar to caur Kurzemes ostām novirzījās daļa Polijas tirdzniecības. Īpaši strauji attīstījās Ventspils.
Taču auga neapmierinātība ar hercogu muižnieku aprindās. Sāka organizētie to opozīcija, ko vadīja baroni brāļi Magnuss un Gothards Noldes. Konflikts aizgāja tik tālu, ka abus brāļus 1615. gadā Jelgavā hercoga ļaudis nogalināja. Tas izraisīja Polijas karaļa neapmierinātību, kas sūtīja uz Kurzemi komisiju, ko Vilhelma ļaudis neielaida hercogistē. Toties šo komisiju atzina Zemgales hercogs Fridrihs. Meklējot palīdzību, hercogs Vilhelms pameta Kurzemi un devās uz Zviedriju, bet nesaņēmis tās atbalstu, palika dzīvot Vācijā un Anglijā. Hercoga karaspēka pavēlnieks Fārensbahs nodeva zviedriem Kuldīgu un Ventspili. Taču tikmēr Polijas karalis norīkoja vēl vienu komisiju , kas 1617. gadā iebrauca Jelgavā un atcēla no varas hercogu Vilhelmu un atzina par Kurzemes un Zemgales hercogu Fridrihu. Šim lēmumam bija arī pozitīvs moments – hercogiste beidzot ieguva teritoriālu vienotību. Apvienošanai sekoja reformas esošajā likumdošanā; tas nodrošināja Polijas ietekmi valsts dzīvē. Vienlaikus tika veikta administratīvā reforma. Kurzemē izveidoja divus apriņķus – Kuldīgas un Tukuma apriņķi. Par līdztiesīgu luteriešu baznīcai tika atzīta Romas katoļu baznīca. Taču tagad arī opozīciju satrauca fakts, ka bija radušies draudi hercogistes patstāvībai, jo hercogam Fridriham nebija bērnu un līdz ar to nebija oficiāla troņmantnieka. Tādēļ par kandidātu hercoga tronim izvēlējās atceltā hercoga Vilhelma dēlu Jēkabu. Arī Polijas karalis piekrita šai izvēlei, un 1632. gadā Jēkaba kandidatūru apstiprināja arī Polijas Seims.
Šai laikā luteriešu baznīcā tika ieviests pāvesta amats (pēc Zviedrijas parauga). Kurzemē iecēla Kuldīgas, Grobiņas un Kandavas prāvestus. Vienlaikus nostiprinājās arī Romas katoļu baznīca (hercoga Fridriha laikā tā ieguva sešas baznīcas, kā arī zemes īpašumus). Abu hercogu valdīšanas laikā pilsētas tiesības un privilēģijas ieguva Liepāja ( 1625), par miestiem tika atzīta Grobiņa, Alsunga, Durbe, Kandava, Sabile, Tukums, Saldus, Talsi.
1642. gadā par Kurzemes un Zemgales hercogu kļuva Jēkabs. Jau pirms savas atzīšanas par hercogu jaunais Jēkabs rosīgi darbojās Kurzemē. Viņa tiešā uzraudzībā tika pārbūvēta Ventspils osta, no kurienes uz ārzemēm izveda Turlavas dzelzs cepļa ražojumus, labību, kokmateriālus. Pēc nākšanas pie varas hercogs Jēkabs paplašināja savu saimniecisko darbību. Tika ierīkoti daudzi jauni dzelzs cepļi, kur no vietējās purva rūdas kausēja čugunu, lietuves, kaltuves darbnīcas, kur izgatavoja naglas, enkurus, lielgabalus un pat šautenes (jāpiebilst, ka Kurzemē bija īpašs šauteņu tips – t.s. Kurzemes bises ar savdabīgu rata atslēgu). Rūdas kausēšanai un reducēšanai vajadzīgās kokogles ražoja uz vietas. Vienlaikus attīstījās arī citas ražošanas nozares – tapešu ražošana, dzintara virpošana, šaujampulvera malšana, stikla kausēšana, linu un vadmalas aušana, alus, degvīna un etiķa gatavošana u.c. nozares. Bija arī pat piekūnu un Spānijas aitu audzēšana. Liela daļa no šīm manufaktūrām bija koncentrētas Kurzemē. Ievērojamākie centri bija Ēdole, Renda, Skrunda, Engure, Kuldīga, Ēdas, Turlava, Lašupe, Kandava, Tukums, Saldus, Rucava. Hercogs Jēkabs daudz vērības pievērsa kuģniecībai, aizjūras koloniju iegūšanai. Ar viņa atbalstu izvērsās plaša kuģubūve. Uz Kurzemi tika aicināti holandiešu un vācu meistari. Pastāvēja trīs kuģu būvētavas: Ventspilī (1638 – 1718), Kuldīgā (1638 – 1702) un Liepājā (1677 – 1702)

Kurzemes hercogiste mūsdienu Latvijā

Mēs visi zinām, ka Latvijas valsts tapa, saplūstot vairākām vēsturiskajām teritorijām, kuru pamatiedzīvotāji bija latviešu cilmes. Ja Vidzeme Latvijas Republikai devusi tās galvaspilsētu, tad Kurzemes-Zemgales hercogiste nākusi ar īsta valstiska veidojuma pieredzi. Vidzeme un Latgale vēstures gaitā bijušas samērā amorfas teritorijas, provinces citu valstu sastāvā, toties Kurzeme no 1561. – 1795. gadam bija Polijas lēņa hercogvalsts ar hercogu priekšgalā. Neskatoties uz muižnieku lielajām tiesībām un hercogu politisko vājumu, divās lietās hercogi varēja sevi izpaust. Tās bija saimnieciskā darbība un galma kultūras attīstība.
Kurzeme ģeopolitiski devusi lielu daļu no Latvijas Republikas teritorijas. Karte rāda, ka visa tās dienvidrietumu puse sakrīt ar bijušās Kurzemes hercogistes kontūrām. Izņēmums ir gabals uz dienvidiem no Liepājas, Sventājas apkaime, kas pēc 1924.gada robežlīguma piekrita Lietuvai, toties Latvijā ienāca teritorija pie Mēmeles upes, ap tagadējo Brunavu, kas vēsturiski piederēja lietuviešu zemēm.
Vēsturisko piemēru ziņā interesanti, ka Kurzemes-Zemgales hercogiste Latvijas Republikai varēja sniegt arī zināmu republikānisko tradīciju mantojumu, jo tās sastāvā ietilpstošais autonomais Piltenes apgabals tika pārvaldīts parlamentāri, landrātu kolēģijas veidā, kuras priekšgalā bija prezidents.
Politiski Kurzemes-Zemgales hercogiste Latvijai devusi arī daļu no ģerboņa. Kopš 1921.gada 15. jūnija Kurzemes lauva atrodas valsts ģerboņa otrajā laukā, bet 1930. gadā kopā ar Latvijas četru vēsturisko apgabalu ģerboņiem oficiāli atgriezās Zemgales alnis.
Kurzemes-Zemgales hercogiste pirmskara Latvijā tika uzskatīta par jaunās republikas valstiskuma protoformu. Īpaši Kārļa


[1]  2  3  4  5  Tālāk

Komentāri

Alfredavale 6 19
wh0cd14356 liptor no prescription lipitor no script where to buy prednisone


AaronTof 9 25
wh0cd405082 clindamycin generic tadalis sx paxil hydrochlorothiazide ciprofloxacin 500mg lisinopril 10mg tablets prednisolone


Kennethbab 1 4
wh0cd231800 continue reading tenormin no prescription retin a levaquin citalopram hydrobromide 40mg tab flagyl prednisolone sodium


Alfredavale 1 8
wh0cd101559 sildenafil tablets atenolol by mail Buy Misoprostol


TracyFet 1 15
wh0cd253316 cialis on line provera pills buspar tamoxifen tretinoin cream tenormin


TracyFet 1 18
wh0cd144596 Bupropion Online Levofloxacin Online


AaronTof 1 18
wh0cd133278 synthroid buy revia lipitor generic brand


AaronTof 1 21
wh0cd24556 strattera citalopram viagra soft tabs 100mg buy propecia


AaronTof 2 21
wh0cd166116 clomid cafergot cytotec


AaronTof 2 22
wh0cd111756 torsemide


TracyFet 3
wh0cd721048 online colchicine rimonabant


AaronTof 3 5
wh0cd796927 bupropion cafegot abilify methotrexate allopurinol tretinoin 0.1


TracyFet 3 7
wh0cd449240 abilify pills revia drug


TracyFet 3 9
wh0cd340520 azithromycin with no prescription effexor online omnicef without a prescription


AaronTof 3 10
wh0cd579485 levaquin anafranil tamoxifen purchase erythromycin advair diskus 250 50 clonidine hydrochloride 0.1 mg augmentin


TracyFet 3 18
wh0cd536448 medrol 4 mg dose pack cephalexin amoxicillin online purchase elimite


AaronTof 3 18
wh0cd253318 anafranil cephalexin propecia 5 mg ventolin furosemide bentyl propranolol ampicillin


Alfredavale 12 23
wh0cd909198 arimidex buy sildenafil online atarax vermox


Alfredavale 13
wh0cd877233 finpecia


AaronTof 13 4
wh0cd580465 order viagra


Alfredavale 13 5
wh0cd589538 tamoxifen tetracycline doxycycline buy advair on line yasmin


TracyFet 13 6
wh0cd443510 sildenafil pills


TracyFet 13 8
wh0cd379580 cheap viagra prozac no rx Cheapest Propecia


Alfredavale 13 9
wh0cd429707 amoxicillin buy hydrochlorothiazide medrol dose pack no presciption allopurinol


Bennyinget 13 12
wh0cd205949 revia 50 mg buy erythromycin augmentin antibiotic viagra stromectol


TracyFet 13 13
wh0cd187782 cialis tablets


Alfredavale 13 14
wh0cd269880 Cheap Atarax


Alfredavale 13 15
wh0cd237915 diflucan 150mg buy doxycycline cheap cheap zithromax online clindamycin buy viagra


Bennyinget 13 15
wh0cd110052 fluconazole


Bennyinget 13 16
wh0cd78087 elimite erythromycin online without prescription tetracycline


TracyFet 13 17
wh0cd59916 cheap viagra propecia no rx prozac tablet


Bennyinget 13 19
wh0cd14152 medrol cialis cialis allopurinol


Kennethbab 14 1
wh0cd927361 generic trazodone cafergot colchicine for sale atarax buy anafranil


Kennethbab 14 5
wh0cd671633 buy indinavir


Bennyinget 14 7
wh0cd950268 elimite cost


Kennethbab 14 8
wh0cd575735 metformin buy neurontin revia cost buy viagra soft


TracyFet 14 11
wh0cd831802 viagra generic


Alfredavale 14 14
wh0cd822402 celexa buy sildalis sildenafil nolvadex generic for celebrex


TracyFet 14 14
wh0cd735905 Viagra Pills


Michaelaxiog 14 15
wh0cd977845 generic cialis


Eugenephedo 14 19
wh0cd699240 propecia no rx


AaronTof 14 20
wh0cd749361 cheap viagra


Alfredavale 14 21
wh0cd630602 inderal prednisone zithromax cialis 20mg


Bennyinget 14 23
wh0cd598637 Fluoxetine Online


Michaelaxiog 15 1
wh0cd626211 buy cialis


TracyFet 15 2
wh0cd512148 propecia


Bennyinget 15 3
wh0cd470771 tretinoin


Michaelaxiog 15 3
wh0cd530312 viagra


TracyFet 15 5
wh0cd448215 as example sildenafil no rx buy cialis


TracyFet 15 6
wh0cd416250 canadian pharmacy viagra propecia prices cheapest prozac


Michaelaxiog 15 7
wh0cd370483 visit your url generic cialis


Michaelaxiog 15 8
wh0cd338518 propecia pharmacy PROZAC Sildenafil No Rx


TracyFet 15 8
wh0cd320355 cialis lowest cost


Eugenephedo 15 10
wh0cd251720 prozac no rx buy propecia online canada generic viagra


Eugenephedo 15 11
wh0cd219753 buy sildenafil


Michaelaxiog 15 13
wh0cd178691 viagra


CharlesNen 15 14
wh0cd142017 dipyridamole prices


Alfredavale 15 15
wh0cd183067 trazodone price next page tadacip online bupropion xl buy eurax


Kennethbab 15 15
wh0cd854359 advair for sale cialis amoxicillin buy online levitra viagra neurontin


CharlesNen 15 17
wh0cd78082 buy trecator


Alfredavale 15 18
wh0cd87172 allopurinol robaxin eurax valtrex


Bennyinget 15 18
wh0cd87174 buy revia amoxicillin 500 mg zofran buy colchicine


Kennethbab 16 16
wh0cd246996 buy eulexin


Kennethbab 16 17
wh0cd215031 diflucan celebrex online furosemide arimidex


Kennethbab 16 19
wh0cd55202 discover more get more information zetia


Eugenephedo 16 23
wh0cd968756 viagra tabs


Bennyinget 16 23
wh0cd799505 buy cipro online canada triamterene indocin 50 mg metformin 500mg buy strattera


Eugenephedo 17 7
wh0cd649102 generic cialis


Bennyinget 17 8
wh0cd383947 viagra buy online canada buy doxycycline buy allopurinol hctz no prescription


Eugenephedo 17 8
wh0cd617137 prozac no rx


TracyFet 17 10
wh0cd461668 sildenafil


Kennethbab 17 11
wh0cd365780 Cheap Retin A


Kennethbab 17 12
wh0cd333815 PREDNISONE NO RX


Bennyinget 17 12
wh0cd320017 arimidex for bodybuilding medrol generic avodart albuterol ampicillin


Bennyinget 17 13
wh0cd288052 retin-a prednisolone cialis viagra generic clomid


CharlesNen 17 13
wh0cd671633 online cipro


Eugenephedo 17 17
wh0cd329441 buy cialis


CharlesNen 17 20
wh0cd447867 buy cipro methotrexate price furosemide\purchase buy arimidex online


TracyFet 17 20
wh0cd173977 prozac no rx propecia no prescription SILDENAFIL NO RX


Kennethbab 17 21
wh0cd78091 tetracycline


Eugenephedo 17 23
wh0cd169607 Propecia Pill viagra generic sildenafil no rx


Michaelaxiog 20 9
wh0cd959320 generic viagra our site propecia no rx


Michaelaxiog 20 19
wh0cd639668 cheapest propecia


AaronTof 20 19
wh0cd863453 propecia prices order viagra


Alfredavale 20 20
wh0cd703612 elocon Buy Triamterene tadalafil online


Alfredavale 21
wh0cd447881 motilium celebrex resource


TracyFet 21 1
wh0cd767538 Cialis Professional VIAGRA GENERIC


TracyFet 21 4
wh0cd671641 order sildenafil


AaronTof 21 5
wh0cd639687 minoxidil propecia


Michaelaxiog 21 5
wh0cd415909 buy cialis


CharlesNen 21 7
wh0cd886324 Buy Alli retin-a price glucophage xr 500


TracyFet 21 7
wh0cd607707 Prozac No Rx viagra over the counter canada


TracyFet 21 9
wh0cd543775 prozac tablets learn more here


Alfredavale 21 10
wh0cd288054 bupropion buy celexa discover more here


TracyFet 21 14
wh0cd415911 sildenafil 100


Alfredavale 21 14
wh0cd96257 paxil link effexor crestor


Alfredavale 21 16
wh0cd357 albuterol


Alfredavale 21 16
wh0cd357 elocon 0.1 cream cheap vardenafil continued


CharlesNen 21 16
wh0cd502729 GENERIC SEROQUEL


CharlesNen 21 19
wh0cd374867 website


Alfredavale 21 19
wh0cd822402 cymbalta medication


AaronTof 21 21
wh0cd288057 prozac no rx


Alfredavale 21 22
wh0cd694534 lisinopril pills


Michaelaxiog 21 22
wh0cd982231 buy cialis Sildenafil


Alfredavale 21 23
wh0cd630602 Stromectol


AaronTof 21 23
wh0cd224125 sildenafil pills prozac online cialis tablets


TracyFet 22
wh0cd96255 viagra generic sildenafil no rx


AaronTof 22 3
wh0cd128224 fluoxetin viagra generic MINOXIDIL PROPECIA


Michaelaxiog 22 5
wh0cd790436 sildenafil citrate tablet


Eugenephedo 22 5
wh0cd959335 generic cialis sildenafil pharmacy prozac no rx


Eugenephedo 22 7
wh0cd895405 viagra pills


CharlesNen 22 7
wh0cd23237 generic zoloft online atarax amoxil tadalafil soft tabs


Bennyinget 22 8
wh0cd863435 acyclovir celebrex buy ventolin inhaler online strattera


CharlesNen 22 10
wh0cd973129 prednisone acivir purchase azithromycin


Eugenephedo 22 12
wh0cd767540 generic viagra propecia no rx


AaronTof 22 14
wh0cd886326 viagra generic propecia pharmacy prozac online


Eugenephedo 22 14
wh0cd703607 as an example


Alfredavale 22 15
wh0cd183067 Buy Celebrex home


AaronTof 22 17
wh0cd822393 propecia sale online cialis order viagra generic


TracyFet 22 18
wh0cd726489 prozac tablets


Alfredavale 22 20
wh0cd87172 proscar hair growth hydrochlorothiazide clonidine


TracyFet 23 2
wh0cd502732 prozac no rx


Michaelaxiog 23 3
wh0cd183068 Prozac propecia no rx sildenafil no rx


Bennyinget 23 5
wh0cd383947 avana buy acomplia rimonabant viagra bupropion


Michaelaxiog 23 5
wh0cd119134 VIAGRA GENERIC


Bennyinget 23 7
wh0cd320017 lipitor phenergan clomid 100mg inderal


Bennyinget 23 8
wh0cd288052 retin-a where can i buy azithromycin online synthroid fluoxetine


Eugenephedo 23 14
wh0cd96254 order sildenafil prozac price


Michaelaxiog 23 14
wh0cd877225 Propecia NO RX site here


Michaelaxiog 23 15
wh0cd845258 Propecia Generic Cialis


AaronTof 23 16
wh0cd183069 cialis professional


Alfredavale 23 17
wh0cd589538 Tretinoin No Prescription Needed


Michaelaxiog 23 19
wh0cd749358 sildenafil online pharmacy


Alfredavale 23 22
wh0cd429707 torsemide


AaronTof 23 22
wh0cd941154 sildenafil no rx viagra generic buy prozac online


Alfredavale 24 5
wh0cd269880 chloramphenicol


Alfredavale 24 6
wh0cd237915 atenolol buy robaxin tenormin buy motilium


Michaelaxiog 24 7
wh0cd397743 Propecia Tablets sildenafil Prozac No Rx


Bennyinget 24 7
wh0cd110052 phenergan advair price vpxl tadacip 20


Michaelaxiog 24 7
wh0cd365778 Cialis Tablets source


Bennyinget 24 7
wh0cd78087 quibron-t


Bennyinget 24 8
wh0cd14152 viagra without prescription online buy robaxin wellbutrin hydrochlorothiazide indocin


Eugenephedo 24 9
wh0cd534696 viagra generic sildenafil Propecia No Prescription


CharlesNen 24 10
wh0cd142017 buy advair diskus


CharlesNen 24 11
wh0cd78082 cost of viagra provera celebrex


AaronTof 24 15
wh0cd749361 sildenafil pills as an example


Eugenephedo 25 3
wh0cd183069 prozac cialis lowest cost


Michaelaxiog 25 8
wh0cd110047 propecia sale sildenafil citrate


TracyFet 25 8
wh0cd909214 Prozac No Rx


TracyFet 25 9
wh0cd845282 order sildenafil viagra tabs


Michaelaxiog 25 11
wh0cd996007 buy cialis


Michaelaxiog 25 12
wh0cd964037 sildenafil no rx prozac no rx


Bennyinget 25 13
wh0cd132941 Zofran


Eugenephedo 25 16
wh0cd749389 Viagra Generic


TracyFet 25 23
wh0cd461676 prozac no rx buy cialis


Michaelaxiog 25 23
wh0cd676343 cheapest prozac Viagra Generic propecia no rx


Michaelaxiog 26 2
wh0cd580444 buy cialis Cheapest Propecia Sildenafil Online


TracyFet 26 2
wh0cd365779 viagra generic


Michaelaxiog 26 5
wh0cd516514 viagra cost cheapest propecia resource


TracyFet 26 12
wh0cd110049 purchase prozac


Michaelaxiog 26 13
wh0cd388654 cialis tadalafil 20 mg sildenafil no rx


Eugenephedo 26 13
wh0cd173989 more hints


Alfredavale 27
wh0cd292767 Robaxin


Eugenephedo 27
wh0cd836186 sildenafil prices


CharlesNen 27 1
wh0cd379564 buy avodart buy albendazole price of advair furosemide online no prescription


AaronTof 27 3
wh0cd580465 sildenafil no rx website here


Eugenephedo 27 4
wh0cd708321 propecia pharmacy Viagra Generic


Alfredavale 27 4
wh0cd196870 read full article atarax medication neurontin nexium esomeprazole buy vardenafil


Michaelaxiog 27 6
wh0cd100964 prozac over the counter


Alfredavale 27 7
wh0cd100965 Levaquin Online


TracyFet 27 7
wh0cd644387 generic viagra Prozac Tablets cheap propecia no prescription


CharlesNen 27 9
wh0cd251704 glucotrol xl 5mg


Alfredavale 27 10
wh0cd5067 effexor Buy Adalat buy nexium


Michaelaxiog 27 11
wh0cd986925 purchase prozac generic cialis


Michaelaxiog 27 12
wh0cd954960 viagra generic


Alfredavale 27 13
wh0cd5067 BUY ALESSE


Michaelaxiog 27 20
wh0cd763170 cialis prozac tablets site


CharlesNen 27 22
wh0cd59912 shuddha guggulu


Eugenephedo 27 22
wh0cd260796 Prozac Price Sildenafil Propecia Pharmacy


TracyFet 28
wh0cd356694 propecia prices prozac no rx


Michaelaxiog 28 1
wh0cd667273 propecia no prescription sildenafil pills cialis professional


Eugenephedo 28 1
wh0cd196861 prozac tablets


CharlesNen 28 3
wh0cd945875 buy anafranil


Michaelaxiog 28 5
wh0cd539407 PROZAC ONLINE sildenafil citrate canada


AaronTof 28 6
wh0cd795153 prozac no rx


Michaelaxiog 28 7
wh0cd443512 buy disulfiram online trazodone read more here viagra


Alfredavale 28 8
wh0cd507433 buy tadalafil colchicine probenecid brand name more helpful hints zofran online prozac


Alfredavale 28 16
wh0cd251707 discover more effexor buy cialis generic online methotrexate ectopic


Michaelaxiog 28 20
wh0cd187779 avodart buy atenolol advair over the counter


Alfredavale 28 20
wh0cd91877 floxin drops


AaronTof 28 20
wh0cd411543 toprol xl 12.5 mg


Eugenephedo 28 21
wh0cd699240 floxin antibiotics


CharlesNen 28 21
wh0cd466384 vardenafil diclofenac topical gel amoxil 500 medrol neurontin


TracyFet 28 22
wh0cd763185 cheap clomid


CharlesNen 28 23
wh0cd434416 prednisolone prednisone buy proscar


Alfredavale 29 2
wh0cd849990 fluoxetine citation levaquin prednisone


Alfredavale 29 3
wh0cd786054 avodart online buy kamagra oral jelly online misoprostol online tetracycline buy antabuse


Michaelaxiog 29 5
wh0cd977845 revia buy trazodone buy cheap nexium


TracyFet 29 7
wh0cd443510 strattera nolvadex generic for benicar 20 mg azithromycin 250 mg


TracyFet 29 10
wh0cd379580 buy mobic


AaronTof 29 12
wh0cd977847 buy tamoxifen Mebendazole


Eugenephedo 29 15
wh0cd251720 antabuse


Eugenephedo 29 16
wh0cd219753 lotrisone


TracyFet 29 17
wh0cd187782 [url=http://atenolol.club/]atenolol[/url]


Michaelaxiog 29 19
wh0cd626211 cytotec toradol pill tenormin


TracyFet 29 22
wh0cd59916 augmentin generic buy retin-a homepage online sildenafil citrate


CharlesNen 29 22
wh0cd713028 motilium buy diclofenac here purchase zithromax online metformin


AaronTof 29 23
wh0cd722122 buy tamoxifen ciprofloxacin 500mg buy tamoxifen


AaronTof 30
wh0cd690155 erythromycin 500 mg where to buy elimite cheap viagra


CharlesNen 1 5
wh0cd649093 cephalexin abilify prices phenergan atenolol pills albuterol


AaronTof 1 5
wh0cd594255 diclofenac buy furosemide cheap sildenafil citrate celexa


TracyFet 1 5
wh0cd913901 torsemide drug


Alfredavale 1 5
wh0cd146728 anafranil buy avana amoxil buy antibiotic ampicillin


TracyFet 1 5
wh0cd881936 medrol abilify phenergan bentyl


Bennyinget 1 5
wh0cd370482 glucotrol xl 5mg


Michaelaxiog 1 5
wh0cd370483 atenolol 25 mg tablet


Michaelaxiog 1 5
wh0cd338518 avodart 0.5 mg vardenafil buy propranolol motilium


Bennyinget 1 5
wh0cd242620 ventolin online buy erythromycin online cost of viagra


AaronTof 1 5
wh0cd402462 roxithromycin


Alfredavale 1 5
wh0cd936794 triamterene-hctz 37.5-25 mg capsule


CharlesNen 1 5
wh0cd393371 buy sildalis tetracycline triamterene/hctz caps lisinopril viagra online from india


TracyFet 1 6
wh0cd562280 allopurinol indocin buspar tadalafil


Alfredavale 1 6
wh0cd840899 look at this medication albuterol where can i buy amoxicillin online avodart gout colchicine


Eugenephedo 1 6
wh0cd658194 cialis arimidex for men adalat colchicine advair


Eugenephedo 1 6
wh0cd626224 baclofen no prescription


Bennyinget 1 6
wh0cd872871 sildenafil citrate 100mg pills avalide cheapest atarax


Alfredavale 1 6
wh0cd457299 generic shuddha guggulu


TracyFet 1 6
wh0cd242617 bupropion kamagra triamterene hctz 37.5-25 mg revia


Alfredavale 1 6
wh0cd425334 found it viagra amoxicillin viagra


Kennethbab 1 6
wh0cd927361 AVALIDE


Michaelaxiog 1 6
wh0cd808931 buy indocin


TracyFet 1 6
wh0cd82792 stromectol adalat buy toradol


AaronTof 1 6
wh0cd968738 cialis clindamycin soft tabs viagra


Alfredavale 1 6
wh0cd329437 lilly cialis


Bennyinget 1 6
wh0cd553203 biaxin


Michaelaxiog 1 6
wh0cd681062 atenolol toradol buy doxycycline no prescription medrol


Eugenephedo 1 6
wh0cd114757 lisinopril triamterene-hctz 75-50 mg seroquel albuterol


CharlesNen 1 7
wh0cd799846 purchase retin a cream generic lasix


Michaelaxiog 1 7
wh0cd553200 levitra purchase azithromycin 500 mg tablets rimonabant


Kennethbab 1 7
wh0cd575735 lotrisone


AaronTof 1 7
wh0cd713014 zetia generic price buy propecia buy nexium online prednisone proscar


Alfredavale 1 7
wh0cd137643 effexor xr price vardenafil tadalafil buy online prozac buy generic celexa


CharlesNen 1 7
wh0cd703949 buy torsemide


TracyFet 1 7
wh0cd585166 robaxin albuterol inhaler price website here buy cheap nolvadex buy cialis


TracyFet 1 7
wh0cd553198 albuterol inhaler viagra


Bennyinget 1 7
wh0cd137645 advair inhaler get more information azithromycin z-pack cost of buspar elocon


CharlesNen 1 7
wh0cd576089 our website get more info arimidex daily cialis cost buy provera pills with mastercard


Eugenephedo 1 7
wh0cd329441 allopurinol 300 mg tablet vardenafil tretinoin cream albenza over the counter


Michaelaxiog 1 7
wh0cd201574 floxin otic solution


AaronTof 1 7
wh0cd233535 Buy Vpxl


Alfredavale 1 7
wh0cd831793 view medrol pak buy cymbalta generic adalat buy albendazole


Eugenephedo 1 7
wh0cd169607 triamterene


TracyFet 1 7
wh0cd361403 keflex 250 mg wellbutrin cialis prednisone without a prescription


Michaelaxiog 1 7
wh0cd41744 vpxl advair lipitor 20 wellbutrin


TracyFet 1 7
wh0cd297466 advair continue bupropion amoxicillin


Michaelaxiog 1 7
wh0cd41744 buy prednisolone


TracyFet 1 7
wh0cd233536 MOBIC ONLINE


AaronTof 1 7
wh0cd9777 robaxin pill stromectol more help ventolin


Bennyinget 1 7
wh0cd831810 doxycycline advair methotrexate


Kennethbab 1 7
wh0cd128223 robaxin principen ilosone


Michaelaxiog 1 8
wh0cd863782 motrin wellbutrin xl


Eugenephedo 1 8
wh0cd895756 where to buy finasteride online


Michaelaxiog 1 8
wh0cd799852 get more info bentyl buy valtrex


Bennyinget 1 8
wh0cd512154 where to buy tadalafil online zoloft arimidex buy anafranil


TracyFet 1 8
wh0cd831802 i found it


Eugenephedo 1 8
wh0cd703948 ROCALTROL 0.25 MCG


Kennethbab 1 8
wh0cd854359 cheap tofranil


AaronTof 1 8
wh0cd544099 suhagra crestor zetia elimite cream


Alfredavale 1 8
wh0cd320344 clonidine levitra generic bupropion xl colchicine


AaronTof 1 8
wh0cd448204 buy retin a anafranil colchicine


TracyFet 1 8
wh0cd512148 nolvadex buy hydrochlorothiazide meloxicam price


Eugenephedo 1 8
wh0cd352315 clomid


TracyFet 1 8
wh0cd416250 elocon


Alfredavale 1 8
wh0cd32657 generic betnovate straterra order buy vermox


TracyFet 1 8
wh0cd320355 viagra cialis buy diclofenac sodium sildalis furosemide 80 mg arimidex


AaronTof 1 9
wh0cd160517 sildenafil citalopram flagyl celebrex arimidex


Kennethbab 1 9
wh0cd215031 where to buy lisinopril zoloft bupropion buy tadacip


Eugenephedo 1 9
wh0cd32657 emsam


Kennethbab 1 9
wh0cd55202 alesse


Kennethbab 1 9
wh0cd365780 ORDER COLCHICINE


Kennethbab 1 9
wh0cd333815 cephalexin clomid buy cialis motrin


Kennethbab 1 9
wh0cd78091 z pack zithromax tetracycline buy nolvadex online


TracyFet 1 17
wh0cd991293 Buy Azithromycin


TracyFet 1 17
wh0cd895396 nolvadex purchase elimite cream for sale check this out


AaronTof 1 17
wh0cd927379 Flagyl W/O RX


TracyFet 1 17
wh0cd831466 article source hyzaar 50-12.5 pentoxifylline trental


AaronTof 1 17
wh0cd767545 order triamterene


TracyFet 1 17
wh0cd607711 trileptal for mood namenda prescription assistance buy zyban online zyprexa


TracyFet 1 17
wh0cd479848 Proscar No Prescription Needed Purchase Clonidine lioresal 10mg


AaronTof 1 17
wh0cd479845 buy proscar


AaronTof 1 17
wh0cd320013 reminyl without prescription buy viramune lamisil lopid


AaronTof 1 18
wh0cd288048 order viagra without prescription yasmin contraceptive pill


TracyFet 1 18
wh0cd224122 lisinopril buy adalat buy zithromax atarax generic


Eugenephedo 1 18
wh0cd991292 TORADOL FOR PAIN


Eugenephedo 1 18
wh0cd735564 generic for toradol


AaronTof 1 18
wh0cd822393 linezolid zyvox find out more xalatan


Eugenephedo 1 18
wh0cd671634 citalopram hbr 40 mg baclofen diclofenac


Eugenephedo 1 18
wh0cd639665 cheap clindamycin


AaronTof 1 18
wh0cd630600 TORADOL 10MG


TracyFet 1 18
wh0cd662565 buy azithromycin online trazodone elimite


AaronTof 1 18
wh0cd502738 generic for toradol


TracyFet 1 18
wh0cd566661 buy acomplia inderal la potensmedel på nätet


Eugenephedo 1 18
wh0cd320013 triamterene 37.5mg hctz 25mg tabs


TracyFet 1 18
wh0cd534694 bentyl Buy Stromectol retin-a over the counter


Eugenephedo 1 18
wh0cd256083 price of doxycycline 100mg toradol pill hydrochlorothiazide for sale tetracycline lioresal baclofen adalat


Eugenephedo 1 18
wh0cd224118 viramune remeron 30 serevent zestril generic omnicef tulasi


Michaelaxiog 1 19
wh0cd735572 generic for uroxatral mirapex zestoretic tulasi without prescription septilin


Eugenephedo 1 19
wh0cd160185 elocon over the counter


AaronTof 1 19
wh0cd183070 generic septilin imdur er zyrtec namenda zyban generic zerit


TracyFet 1 19
wh0cd406829 Generic Lipitor


Eugenephedo 1 19
wh0cd950243 xeloda pancreatic cancer zebeta trimox


TracyFet 1 19
wh0cd310932 clonidine .2mg viagra bentyl generic homepage


AaronTof 1 19
wh0cd973124 colchicine no prescription when will zetia go generic cheap lasix


TracyFet 1 19
wh0cd215035 Betnovate Over The Counter


Michaelaxiog 1 19
wh0cd96254 baclofen


Michaelaxiog 1 20
wh0cd758451 buy lasix


Michaelaxiog 1 20
wh0cd534696 uroxatral alfuzosin vasodilan reminyl naprosyn 500 mg tablet


Michaelaxiog 1 20
wh0cd406826 lisinopril crestor albendazole


AaronTof 1 20
wh0cd269883 vytorin himplasia mirapex reminyl zestril


AaronTof 1 20
wh0cd205944 cephalexin


Eugenephedo 1 20
wh0cd87167 Order Revia


Eugenephedo 1 20
wh0cd909204 elocon generic bentyl liquid


TracyFet 1 20
wh0cd461668 Viagra Soft


Michaelaxiog 1 21
wh0cd119134 chloroquine


Michaelaxiog 1 21
wh0cd877222 Roxithromycin


AaronTof 1 21
wh0cd900122 here zovirax cream buy cialis online rimonabant


TracyFet 1 21
wh0cd173977 naprosyn trandate serophene online imdur er 30 mg remeron for bipolar nimotop


AaronTof 1 21
wh0cd772260 permethrin topical cream


Michaelaxiog 1 21
wh0cd397738 bentyl antispasmodic propranolol inderal cheap nexium online bentyl pills retin-a bentyl 20


TracyFet 1 21
wh0cd868148 SUMYCIN W/O PRESCRIPTION Buy Cipro cheap generic levitra online


AaronTof 1 22
wh0cd292767 Buy Tenormin


Michaelaxiog 1 22
wh0cd996017 order desyrel


Michaelaxiog 1 22
wh0cd900116 imdur er 30 mg zestril 20 mg


AaronTof 1 22
wh0cd164903 cheap augmentin metformin


AaronTof 1 22
wh0cd132936 diflucan


TracyFet 1 22
wh0cd420626 buy fluconazol without prescription synthroid bentyl 10 mg capsule read this


Eugenephedo 1 22
wh0cd548493 deltasone online


Michaelaxiog 1 22
wh0cd644382 atarax valtrex on line website here prednisone hydrochlorothiazide 12.5


TracyFet 1 22
wh0cd260801 lopid 600 mg viramune without prescription


TracyFet 1 22
wh0cd228834 buy baclofen hctz no prescription


Eugenephedo 1 22
wh0cd388658 zyprexa vytorin himplasia online levothroid weight loss myambutol without prescription


Michaelaxiog 1 23
wh0cd292754 Inderal Prednisolone With NO RX generic methotrexate


AaronTof 1 23
wh0cd507436 helpful resources buy trazodone wellbutrin xl 150 mg tadacip


Eugenephedo 1 23
wh0cd5067 BUY SHALLAKI


TracyFet 1 23
wh0cd603329 buy retin-a bentyl


Michaelaxiog 1 23
wh0cd100962 Zofran


Michaelaxiog 1 23
wh0cd37032 buy amoxil


AaronTof 1 23
wh0cd283669 bisoprolol zebeta tulasi zestril


Eugenephedo 1 23
wh0cd539394 Allopurinol


TracyFet 1 23
wh0cd283670 for more info


Eugenephedo 1 23
wh0cd411534 motilium for sale buspirone 5 mg


AaronTof 1 23
wh0cd155809 buy innopran


Eugenephedo 1 24
wh0cd251707 trimox online remeron


Michaelaxiog 1 24
wh0cd507435 toradol 10mg


Eugenephedo 1 24
wh0cd219739 tofranil online


Michaelaxiog 1 24
wh0cd283672 meloxicam prices


Michaelaxiog 1 24
wh0cd59915 zyrtec-d and ibuprofen nootropil serevent trandate


Stewartethen 2 27
wh0cd935136 levitra cheap viagra Buy Triamterene azithromycin


Reda 6 5
Ir nekorekti ievietot darbu bez atsauces uz tā autoru. Daļa no šī teksta ir Dr.art.h.c. Imanta Lancmaņa lekcija "Kurzemes hercogiste - mūžīgais un efemērais" (2004).